ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι

Αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι

Σύμφωνα με τους πίνακες του τρίτου μνημονίου, από το ερχόμενο Σάββατο 1η Ιανουαρίου λήγουν τα «μεταβατικά» όρια συνταξιοδότησης που ισχύουν για τη περίοδο 2015-2021.

Επιπλέον, από 1-1-2022 καταργούνται και όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και τίθεται οριστικά σε εφαρμογή ο γενικός υποχρεωτικός για όλους τους ασφαλισμένους κανόνας του Γ´ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ (ΝΟΜΟΣ 4336/2015) σύμφωνα με τον οποίο:

Για πλήρη σύνταξη θα απαιτούνται

  • 40 έτη ασφάλισης 12.000 ΕΝΣΗΜΑ – στο 62ο έτος ηλικίας ή
  • 15 έτη τουλάχιστον (4.500 ΕΝΣΗΜΑ) στο 67ο έτος και άνω.

ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ θα απαιτούνται

  • 25 χρόνια ασφάλισης (4.500 ΕΝΣΗΜΑ) και ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του.

Πίνακες με τα όρια ηλικίας

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ

1. Πλήρης σύνταξη με διατάξεις μητέρων (ασφάλιση ως 31/12/1992)

Α) Με ανήλικο και 5.500 ένσημα ως το 2010

Ηλικία ασφαλισμένης – Ηλικία συνταξιοδότησης (έτος , μήνες)
55 το 2016 – 58
55 το 2017 – 59,6
55 το 2018 – 61
55 το 2019 – 62,6
55 το 2020 – 64
55 το 2021 – 65,6
55 το 2022 – 67

Β) Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011

Ηλικία ασφαλισμένης – Ηλικία συνταξιοδότησης (έτος , μήνες)

57 το 2016 – 59,6
57 το 2017 – 60,9
57 το 2018 – 62
57 το 2019 – 63,3
57 το 2020 – 64,6
57 το 2021 – 65,9
57 το 2022 – 67

  • Τα ίδια όρια ηλικίας έχουν και γυναίκες με 5.500 ημέρες και τελευταίο φοράς ταμείο επαγγελματιών αρκεί να έχουν 1000 ημέρες στο ΙΚΑ και να ασφαλιστούν για άλλες 300 την τελευταία 5ετία ‘ώστε το ΙΚΑ να καταστεί απονέμων φορέας συνταξιοδότησης .

2. Σύνταξη με 10.500 ένσημα ως το 2011, 2012 (άνδρες)

Α) Με 10.500 ένσημα ως το 2011

Ηλικία ασφαλισμένων – Ηλικία συνταξιοδότησης (έτος , μήνες)

58 το 2017 – 59,5
58 το 2018 – 60
58 το 2019 – 60,6
58 το 2020 – 61
58 το 2021 – 61,6
58 το 2022 – 62

Β) Σύνταξη με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 στο σύνολο)

Ηλικία ασφαλισμένων – Ηλικία συνταξιοδότησης (Έτος, μήνες)

59 το 2017 – 60,2
59 το 2018 – 60,6
59 το 2019 – 60,11
59 το 2020 – 61,3
59 το 2021 – 61,8
59 το 2022 – 62

3. Μειωμένη σύνταξη μητέρων με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011

Ηλικία ασφαλισμένων 50 ή 52 – Ηλικία συνταξιοδότησης (έτος , μήνες)

Το 2016 – 56,9
Το 2017 – 58,5
Το 2018 – 60,2
Το 2019 – 61,10
Από 1-1-2020 – 62

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Α) Με 37 έτη (ασφαλισμένοι με εργοδότη δημόσιο από 1-1-1983 και 25ετία ως το 2010)

Πότε συμπληρώνονται 37 έτη- Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (έτος , μήνες)

Το 2018 – 58,6
Το 2019 – 59,5
Το 2020 – 60,3
Το 2021 – 61,2

Από 2022 62 με 40 χρόνια

Β) Με διατάξεις 35ετίας (25ετία έως το 2010) και 36ετίας (25ετία ως το 2011)

35 ή 36 έτη και ηλικία 58 – Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (έτος , μήνες)

Το 2018 – 60
Το 2019 – 60,6
Το 2020 – 61
Το 2021 – 61,6
Από 2022 – 62

Γ) Μητέρες με 25ετία το 2010 και ανήλικο (ασφαλισμένοι ως 31/12/1992)

Ηλικία 50 ετών – Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (έτος , μήνες)

το 2016 – 56,9
το 2017 – 58,5
το 2018 – 60,2
το 2019 – 61,10
το 2020 – 63,7
το 2021 – 65,3
το 2022 – 67

Δ) Γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο (ασφαλισμένοι έως 31/12/1992)

Ηλικία 52 ετών – Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (έτος , μήνες)

το 2016 – 56,9
το 2017 – 58,5
το 2018 – 60,2
το 2019 – 61,10
το 2020 – 63,7
το 2021 – 65,3
το 2022 – 67

Ε) Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο (ασφαλισμένοι έως 31/12/1992)

Ηλικία 55 ετών Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (έτος , μήνες)

το 2016 – 58
το 2017 – 59,6
το 2018 – 61
το 2019 – 62,6
το 2020 – 64
το 2021 – 65,6
το 2022 – 67

ΣΤ) Μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο

Κατηγορίες προϋποθέσεις Ηλικία συνταξιοδότησης

Γυναίκες με 25ετία το 2010 55
Άνδρες-γυναίκες με 25ετία το 2011 56
Άνδρες-γυναίκες με 25ετία το 2012 58

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ

ΜΕ 35ΕΤΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 2012 – ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983- Ηλικία 60 Ηλικία συνταξιοδότησης (έτος , μήνες)

2016 – 60,6
2017 – 60,9
2018 – 61
2019 – 61,3
2020 – 61,6
2021 – 61,9
2022 – 62

– Όσοι συμπληρώνουν 35 έτη από 1-1-2013 και μετά συνταξιοδοτούνται με 40 έτη ασφάλισης στ 62 έτη. Από τα 40 έτη , τα 7 έτη μπορούν να έχουν αναγνωριστεί σαν πλασματικά έτη. Οι νέοι ασφαλισμένοι με 15ετία πλήρη στα 67 έτη και μειωμένη στα 62 έτη . Ασφαλισμένοι με τελευταία φορέα τον ΟΑΕΕ που έχουν συμπληρώσει τα 60 έτη και είχαν ασφάλιση στο παρελθόν και στο ΙΚΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΙΚΑ με ευνοϊκότερα όρια ηλικίας βάσει των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Α) Με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011

Ηλικία 50 ή 52 Ηλικία συνταξιοδότηση – (50 αν είχε 25ετια το 2010 ή 52 αν είχε 25ετία (έτος , μήνες)

το 2011) – 2015 (μετά τις 18-8-2015) 55

2016 – 56,9
2017 – 58,5
2018 – 60,2
2019 – 61,1
2020 – 63,7
2021 – 65,3
2022 – 67

Β) Με ανήλικο και 25ετία το 2012 Ηλικία Ηλικία συνταξιοδότησης (έτος , μήνες) 2015 (μετά τις 18-8-2015) 56,6

2016 – 58
2017 – 59,6
2018 – 61
2019 – 62,6
2020 – 64
2021 – 65,6
2022 – 67

Γ) Σύνταξη με 35ετία και με εξαγορά στρατιωτικής θητείας από Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Τύπου) ασφαλισμένων πριν το 1983

Έτος που συμπληρώνεται 35ετία Ηλικία συνταξιοδότησης (έτος , μήνες)

Έως 18-8-2015 – 58
Έως 31-8-2015 – 58,6
το 2016 – 59
το 2017 – 59,6
το 2018 – 60
το 2019 – 60,6
το 2020 – 61
το 2021 – 61,6
το 2022 – 62

Δ) Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 5.500 ημέρες το 2010

Ηλικία 50 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης (έτος , μήνες)

Έως 18-8-2015 50
Από 19-8-2015 55
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,10
2020 62

Ε) Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 5.500 ημέρες το 2011

Ηλικία 52ετών Ηλικία συνταξιοδότησης (έτος , μήνες)

Έως 18-8-2015 52
Από 19-8-2015 55
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,10
2020 62

ΣΤ) Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 5.500 ημέρες το 2012

Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης (έτος, μήνες)

Έως 18-8-2015 – 55
Από 19-8-2015 – 56,6
2016 – 58
2017 – 59,6
2018 – 61
Από 1-1-2019 – 62

Απάντηση