ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΑΚΗ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

“ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΠΑΚΟΜ κ. ΣΑΚΗ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ” 

Απάντηση