Ποιές γυναίκες γλιτώνουν 9 χρόνια από την αύξηση ορίων ηλικίας και μπορούν να πάρουν σύνταξη στα 50

Σύνταξη με όρια ηλικίας που ξεκινούν από το 50ο έτος κλειδώνουν οι γυναίκες σε ΔΕΚΟ-Τράπεζες, ακόμη και αν τα νέα όρια συνταξιοδότησης οδηγούν χιλιάδες ασφαλισμένους για σύνταξη στα 67.

Κερδισμένες είναι οι μητέρες για τις οποίες τα νέα όρια συνταξιοδότησης μπορεί να φέρνουν πολλές ανατροπές αλλά κρύβουν και ευκαιρίες. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις αφενός γλιτώνουν από τα 67, και αφετέρου αποχωρούν κατά μέσο όρο 9 χρόνια νωρίτερα με πλήρη σύνταξη.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για γυναίκες ασφαλισμένες προ του 1983 στα ειδικά ταμεία της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της Αγροτικής της Εθνικής τράπεζας και της Τράπεζας Ελλάδος. Μπορούν να αποχωρήσουν σήμερα χωρίς όριο ηλικίας αν συμπλήρωσαν 35ετία ως τις 18/8/2015, αλλά και με διατάξεις μητέρων, θεμελιώνοντας δικαίωμα συνταξιοδότησης ακόμη και από τα 45 με 17,5 έτη ασφάλισης.

Ετσι αν μια ασφαλισμένη δεν έχει την 35ετία ως τις 18/8/2015 μπορεί, να αξιοποιήσει τις διατάξεις μητέρων και να αποχωρήσει με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις χωρίς να την επηρεάσουν τα νέα όρια ηλικίας.

Για παράδειγμα εργαζόμενη στην Εθνική Τράπεζα ασφαλισμένη από το 1981, που είναι σήμερα 55 ετών συμπληρώνει 35ετία το 2016 που σημαίνει ότι θα αποχωρήσει όταν γίνει 59 ετών. Αν όμως είχε 17,5 έτη ως το 2002 και ανήλικο τέκνο, τότε έχει θεμελιωμένο δικαίωμα με διατάξεις μητέρων για σύνταξη με όριο ηλικίας 45 ως 50 ετών.

Οι ασφαλισμένες μετά το 1983 για να αποφύγουν την αύξηση του ορίου ηλικίας θα πρέπει να έχουν 25ετία ως το 2012 με ανήλικο τέκνο,  και συμπληρωμένη την ηλικία των 50 ως 55 ετών μέχρι τις 18/8/2015. Μόνο έτσι θα έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και θα μπορέσουν να αποχωρήσουν από την εργασία τους οποτεδήποτε.

Δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές οι γυναίκες που συμπλήρωσαν το 60ο έτος το 2011 και το 2012, καθώς έχουν κλειδώσει την έξοδο με πλήρη σύνταξη στο 61ο  και στο 62ο έτος αντίστοιχα εφόσον έχουν 25 χρόνια ασφάλισης.

 

Πως διαμορφώνονται τα όρια ηλικίας ανά κατηγορία.

 

Μητέρες:

  1. Οι πριν το 1983 ασφαλισμένες σε ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος που συμπλήρωσαν από  17,5 ως 25 έτη με ανήλικο τέκνο. Για παράδειγμα εργαζόμενη στην Εθνική με ανήλικο παιδί από το 2003 ως το 2012 και συμπληρωμένα από 18 ως 22,5 έτη ασφάλισης στο ίδιο διάστημα, συνταξιοδοτείται στο 50ο έτος. Αν δεν είχε ανήλικο τέκνο τότε θα αποχωρήσει είτε με τα όρια ηλικίας που ισχύουν για όσους συμπληρώνον την 35ετία, είτε με μειωμένη σύνταξη εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος ως το 2012 με 25 έτη ασφάλισης.
  2. Οι μετά το 1983 ασφαλισμένες  που είχαν ανήλικο παιδί με 25ετη ασφάλισης ως το 2012 και μέχρι τις 18/8/2015, συμπλήρωσαν από το 50ο ως το 55οέτος, έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές. Οσες συμπληρώνουν την ηλικία μετά τις 19/8/2015, επιβαρύνονται με αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.

Παραδείγματα:

  • Ασφαλισμένη με 23 έτη το 2012 και ανήλικο τέκνο που  συμπληρώνει το 55οέτος το 2018. Μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο (εκτός των παιδιών) και να συμπληρώσει 25ετία το 2012. Ετσι θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας του 2018 για πλήρη σύνταξη που είναι το 61ο έτος. Επειδή όμως θα έχει συμπληρώσει το 53ο έτος το 2016 μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη όταν πιάσει το νέο όριο ηλικίας που είναι το 58ο έτος. Η μείωση θα είναι μόνο 10% γιατί το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη το 2016 είναι το 58ο έτος για όσες συμπληρώνουν το 55ο έτος. Αν δεν έχει τη δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου, τότε θα αποχωρήσει στα 62 για μειωμένη ή στα 67 για πλήρη σύνταξη. Κερδίζει λοιπόν την έξοδο ως και 9 χρόνια νωρίτερα και με τη μικρότερη δυνατή ποινή δηλαδή με ένα 10% μείον στη σύνταξη.
  • Ασφαλισμένη που γίνεται 52 ετών το 2016, θα βγεί με πλήρη σύνταξη στα 56 και 9 μήνες εφόσον είχε το 2011 ανήλικο τέκνο και 25ετία. Μπορεί να αποχωρήσει όμως κα το 2016 με μειωμένη καθώς έχει συμπληρώσει το 50ο έτος που είναι το όριο για την πρόωρη σύνταξη μητέρων με διατάξεις του 2011. Σε αυτή την περίπτωση η μείωση της σύνταξης θα υπολογιστεί με βάση το όριο για πλήρη που είναι 56 και 9 μήνες. Δηλαδή θα έχει περικοπή 28,5% γιατί η ηλικία αποχώρησης (52 το 2016) απέχει 4,9 έτη από το νέο όριο για πλήρη σύνταξη. Οπότε η μείωση είναι 6% για κάθε έτος (24% για τα 4 χρόνια) και 4,5% για τους 9 μήνες, δηλαδή 28,5% συνολική περικοπή. Η ασφαλισμένη δεν θα έχει το έξτρα πέναλτι 10% λόγω πρόωρης εξόδου γιατί είχε ήδη θεμελιώσει δικαίωμα αποχώρησης για μειωμένη πριν από το νέο νόμο. Αν όμως θεμελίωνε δικαίωμα για μειωμένη μετά το νόμο, θα είχε και την έξτρα ποινή 10%.
  • Ασφαλισμένη με ανήλικο τέκνο ως το 2012 αλλά με 20 έτη, μπορεί να αποχωρήσει με τις προϋποθέσεις μητέρων του ΙΚΑ, που προβλέπουν 18,3 έτη ασφάλισης ως το 2012 και ανήλικο τέκνο. Σε αυτή την περίπτωση για να αποφύγουν την αύξηση του ορίου ηλικίας πρέπει να είχαν συμπληρώσει το 55ο ως το 60ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 18/8/2015 για να έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη, ή από το 50ο ως το 55ο έτος για να πάρουν μειωμένη σύνταξη.

 

Απάντηση