ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑ

Από 3.000-25.000 ευρώ δάνεια αγροτών με χαμηλό τόκο και χωρίς εξασφαλίσεις

Από 3.000-25.000 ευρώ δάνεια αγροτών με χαμηλό τόκο και χωρίς εξασφαλίσεις

Με προίκα 20 εκατ. ευρώ από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης έχει δροµολογηθεί η λειτουργία του Ταµείου Μικροπιστώσεων για τους αγρότες που θα προσφέρει δάνεια ύψους 3.000-25.000 ευρώ.

Σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό το δάνειο θα είναι πλήρως εγγυηµένο για το 50% του δανείου και ως εκ τούτου το συνολικό επιτόκιο θα είναι στο µισό της αγοράς ενώ στόχος είναι να µην ζητούνται καθόλου εξασφαλίσεις από τους αγρότες. Το Ταµείο έχει ήδη ιδρυθεί και διαχειριστής του είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η οποία θα απευθύνει κάλεσµα προς τις τράπεζες ώστε να συµµετάσχουν σε αυτό και να δηµιουργήσουν τα κατάλληλα προϊόντα ώστε να τρέξει η δανειοδότηση.

Προς το παρόν, το µόνο χρηµατοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για αγρότες και αγροτική µεταποίηση που είναι ενεργό είναι το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης για δάνεια από 10.000 ευρώ και άνω. Τα δάνεια µέσω του ΤΕΑΑ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επενδυτικές δαπάνες για την κάλυψη οποιωνδήποτε αναγκών του επιχειρηµατικού σχεδίου, όπως του ΦΠΑ των επιλέξιµων δαπανών ή της απόκτησης µεταχειρισµένου εξοπλισµού, της απόκτησης ζωικού ή/και φυτικού κεφαλαίου καθώς και για την αγορά γης, έως το 10% της συνολικής επένδυσης. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως κεφάλαια κίνησης ύψους έως 200.000 ευρώ ή έως το 30% του ύψους του δανείου που αφορά σε επενδύσεις (το κεφάλαιο κίνησης χορηγείται µόνο σε συνδυασµό µε δάνειο που αφορά επενδυτικές δαπάνες), όποιο είναι µεγαλύτερο αλλά και για κεφάλαιο κίνησης λόγω Covid-19, το οποίο θα χορηγείται σε όσους αποδεδειγµένα έχουν πληγεί από την υγειονοµική κρίση. Τα δάνεια αυτά τα προσφέρουν η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Παγκρήτια, η Τράπεζα Πειραιώς, η ProCredit και οι Συνεταιριστικές Θεσσαλίας και Καρδίτσας.

 

Απάντηση