ΗΜΑΘΙΑΥΓΕΙΑΣ

Ψυχολογική στήριξη παρέχει στις ευπαθείς ομάδες ο δήμος Βέροιας

Ψυχολογική στήριξη παρέχει στις ευπαθείς ομάδες ο δήμος Βέροιας

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια των υποστηρικτικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ανακοινώνει ότι παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου και ειδικά στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.

Η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας θα παρέχει καθημερινά  τηλεφωνική υποστήριξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο  2331353826, από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 09.00-13.30.

Στόχος είναι η εμψύχωση και η ενδυνάμωση των πολιτών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τον διαρκή εγκλεισμό στο σπίτι, λόγω των εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί, στο πλαίσιο προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού.

Ο Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Προστασίας –

Υγείας – Εθελοντισμού

Ευστάθιος Κελεσίδης

Απάντηση