ΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Αυτό είναι τα αποτελέσματα εκλογών της Εστίας Ρουμλουκιωτων!

Την Κυριακή 9-2-2020 πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του σωματείου αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, ανακοινώνονται από την εφορευτική επιτροπή τα επίσημα αποτελέσματα τα οποία έχουν ως εξής:

ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α) Τακτικά μέλη

1.    Νταμτσιόπουλος Δημήτριος     22 ψήφοι

2.    Νικολόπουλος Στέφανος          20 ψήφοι

3.    Νίλας Νικόλαος                        17 ψήφοι

4.    Μαλιώτας Χρήστος                  14 ψήφοι

5.    Τσακιρίδης Ραφαήλ                  12 ψήφοι

6.    Ζωντανού Ιουλία                      10 ψήφοι

7.    Κυριαζόπουλος Παναγιώτης    10 ψήφοι

Β) Αναπληρωματικά μέλη

1)            Ντελιοπούλου Αικατερίνη           9 ψήφοι

2)            Στριάκα Αικατερίνη                     7 ψήφοι

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α) Τακτικά μέλη

1.   Μαργαριτοπούλου Χρυσούλα              23 ψήφοι

2.    Βαρσαμοπούλου Αικατερίνη                21 ψήφοι

3.      Νουσιοπούλου  Ελισάβετ                    8 ψήφοι

Β) Αναπληρωματικά μέλη

1)                  Κακαγιάννη Αγγελική                6 ψήφοι

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του καταστατικού το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε στις αρχαιρεσίες, μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου, συγκροτήθηκε σε σώμα .

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ έχει ως εξής:

Νταμτσιόπουλος Δημήτριος     Πρόεδρος

Μαλιώτας Χρήστος                  Αντιπρόεδρος

Νικολόπουλος Στέφανος          Γενικός Γραμματέας

Νίλας Νικόλαος                        Ταμίας

Τσακιρίδης Ραφαήλ                  Υπεύθυνος Ιματιοθήκης

Ζωντανού Ιουλία                      Μέλος

Κυριαζόπουλος Παναγιώτης    Μέλος

 

 

Απάντηση