ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Γενική Συνέλευση Λέσχης Καταδρομέων Ημαθίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Καταδρομέων Ημαθίας καλεί τα μέλη της Λέσχης σε τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 19:00 στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Νάουσας με θέματα:

Οικονομικός απολογισμός
Ενημέρωση πεπραγμένων
Αντικατάσταση 2 συμβούλων του Δ.Σ.
Προγραμματισμός δράσεων 2019
Προτάσεις
Η παρουσία όλων των μελών είναι απολύτως επιβεβλημένη.

Με καταδρομικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                       Ο Γ. Γραμματέας

Λυκοστράτης Θωμάς           Λούκας Κωνσταντίνος
[email protected]        [email protected]

6944673744                         6944203734

Απάντηση