ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46,  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη  05-02-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ 2ο
Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου διαχειριστή της παγίας προκαταβολής έτους 2018.
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη χορήγησης παγίας προκαταβολής για το έτος 2019 και ορισμός υπαλλήλου του Δήμου ως διαχειριστή της.
ΘΕΜΑ 4ο
Επιστροφή ή μη παραβόλου που κατατέθηκε για την άσκηση ένστασης κατά της αριθμ. 537/2018 απόφασης της Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 5ο
Τροποποίηση ή μη της αριθμ.865/2017 απόφασης Ο.Ε. για αντικατάσταση μελών στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»”.
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Απόλλωνος».
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς».
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.».
ΘΕΜΑ 10ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Γ.Παπαστεργίου (εισφορά αλληλεγγύης).
ΘΕΜΑ 11ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Γ.Παπαστεργίου (επιδόματα εορτών).
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Απάντηση