ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση από την Δημοτική Κοινότητα Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 5-2-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

ΘΕΜΑ 1
Διατύπωση γνώμης για την απευθείας εκμίσθωση του αριθ. 2 διαμερίσματος στον τρίτο όροφο της οικοδομής στην οδό Μ.Αλεξάνδρου 17 – Π. Τσαλδάρη στη Βέροια.
ΘΕΜΑ 2
Διατύπωση γνώμης για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρων στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Λαζοχωρίου, στο αθλητικό σωματείο «Αετός Λαζοχωρίου».
ΘΕΜΑ 3
Επί αιτήματος του Συλλόγου Ποντίων Μακροχωρίου και της Λέσχης Αερομοντελιστών Ν.Ημαθίας για παραχώρηση της χρήσης της πλατείας δημαρχείου Βέροιας για πραγματοποίηση εκδήλωσης.
 

Η Πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

 

Ελένη Γκόγκα

Απάντηση