ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Πρόσκληση σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμο Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει σήμερα Τετάρτη 30-5-2018 και ώρα 14:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 

ΘΕΜΑ 1ο :
Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 2ο :
Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι την Δευτέρα 4/6/2018 εκπνέει η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», του άξονα προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

Απάντηση