ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Πρόσκληση στους ελεύθερους επαγγελματίες από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σας καλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 20 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας , με το παρακάτω θέματης ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Τροποποίηση Καταστατικού , με σκοπό την Ένταξη του Συλλόγου στο Πρόγραμμα της ΕΣΕΕ: «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου  το Πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης διαμορφώνεται ως εξής:

 

1η  Γενική Συνέλευση:   Τετάρτη 6  Ιουνίου 2018

 

2η  (επαναληπτική) Γενική Συνέλευση:  Τετάρτη 13   Ιουνίου 2018

 

Οι δύο πρώτες  Γενικές συνελεύσεις ακυρώνονται  λόγω μη απαρτίας.

 

 

3η (επαναληπτική) και τελική Γενική Συνέλευση  Τετάρτη 20  Ιουνίου 2018 , η οποία θα γίνει ανεξαρτήτως ύπαρξης απαρτίας (άρθρο 15 Καταστατικού).
Αγαπητοί Συνάδελφοι.

 

Η παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση θεωρείται απαραίτητη γιατί το θέμα που θα συζητηθεί είναι πολύ σοβαρό.

 

 

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                      Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Ιερόθεος  Ιωαννίδης                                          Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου

 

Απάντηση