ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Για τη σωστή αντιμετώπιση του παγετού ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, επαναλαμβάνει για μία ακόμα φορά προς τους συμπολίτες μας οδηγίες για τη σωστή αντιμετώπιση του παγετού:

όταν επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (ειδικά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες) στην περιοχή μας, δεν θα πρέπει να πλένονται μπαλκόνια, αυλές, πεζοδρόμια και δρόμοι, διότι τα σημεία αυτά θα μετατρέπονται σε «εξαιρετικά επικίνδυνες παγίδες», που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα στη ζωή και στην περιουσία πολιτών.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία (Ν.2696/1999, άρθρο 12, παράγρ.2 και 11):

«…Δεν επιτρέπεται η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης στις οδούς, εφόσον παρακωλύει έστω και κατ’ ελάχιστο την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, ως και τη στάθμευση των οχημάτων.

Δεν επιτρέπεται επίσης να χύνονται στις οδούς ουσίες ή υλικά, τα οποία μπορούν να καταστήσουν την οδό ολισθηρή (π.χ. νερά, λάδια, ασβέστης κ.λπ.)…» και

«…Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ…».

Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο.

Απάντηση