ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Με 52 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Δευτέρα 5/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 5-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (20η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της Χ.Ριμπά
ΘΕΜΑ 3ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Α.Δομπρή
ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Ν.Ανδρεόπουλου
ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Γ.Φύκατα
ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Β.Μποζάμπαλη
ΘΕΜΑ 7ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Α.Ουσταμπασίδη
ΘΕΜΑ 8ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της Μ.Γεωργιάδου
ΘΕΜΑ 9ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Δ.Παπαδόπουλου
ΘΕΜΑ 10ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Α.Μαργαρίτη
ΘΕΜΑ 11ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της Α.Πακαλίδου
ΘΕΜΑ 12ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Δ.Παπαδόπουλου
ΘΕΜΑ 13ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Χ.Τσισμετζή
ΘΕΜΑ 14ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της εταιρίας «ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΖΙΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ 15ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της εταιρίας «Έξαρχος Αναστάσιος-Έξαρχος Κωνσταντίνος Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ 16ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της εταιρίας «Τσαμουρίδης Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ 17ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της εταιρίας «Ποταμόπουλος Σ.-Παπαγιάννης Ν. Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ 18ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της εταιρίας «Καραπαναγιωτίδου Ε.-Ταραρά Κ. Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ 19ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της εταιρίας «Παπαδόπουλος Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ 20ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της εταιρίας «Ι. & Θ. Βλαχογιάννη Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ 21ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της εταιρίας «Ζησιόπουλος Αντώνιος-Ζησιόπουλος Ευθύμιος Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ 22ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της εταιρίας «Πιτούλιας Βασίλειος-Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ 23ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας»
ΘΕΜΑ 24ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ 25ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης της Π.Ε. Ημαθίας
ΘΕΜΑ 26ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Α.Σ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» Βέροιας
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» και β) ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη ίδρυσης Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης του Δ.Βέροιας για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και λειτουργίας δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας», β) τεχνικού δελτίου της πράξης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη α) σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπ/σης, Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπ/σης, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και «ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑΟΣ» Α.Ε.Σ. Α.Ε., β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 8/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών, θητείας & συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 33ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018
ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση τουριστικού τρένου για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.
ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη καθορισμού ειδικής διαδρομής για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου και έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την βατότητα του οδοστρώματος των οδών από τις οποίες θα διέλθει.
ΘΕΜΑ 36ο : Επί ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 472/2016 απόφασης του Δ.Σ., για την άρση και εκ νέου επιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 458,00 τ.μ., επί της οδού Πλατάνων, στο Ο.Τ. 145 του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Βέροιας
ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση ή μη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των Κωνσταντίνου και Αντωνίου Καραφώλα.
ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση ή μη α) λύσης της μίσθωσης ακινήτου και β) καταβολής του μισθώματος.
ΘΕΜΑ 39ο : Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.
ΘΕΜΑ 40ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας «Πτηνοτροφική μονάδας πάχυνσης δυναμικότητας 49.140 χιλ. πτηνών της κ. Μαρίας Ξυδοπούλου που θα εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή «αγροκτήματος Τριλόφου» του Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Π.Κ.Μ.» (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 7η – Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με Α/Α 01)
ΘΕΜΑ 41ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης έργου «Κατασκευή περίφραξης στο αριθμ.176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος ΤΚ Ασωμάτων».
ΘΕΜΑ 42ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης έργου «Εσωτερική διαμόρφωση νεκροταφείου Διαβατού»
ΘΕΜΑ 43ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Πόλης»
ΘΕΜΑ 44ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικής Ενότητας Δοβρά».
ΘΕΜΑ 45ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση κερκίδας και αποκατάσταση αυλείου χώρου των 6ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Βέροιας»
ΘΕΜΑ 46ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ 47ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.»
ΘΕΜΑ 48ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση νέου τμήματος νεκροταφείου Διαβατού».
ΘΕΜΑ 49ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας»
ΘΕΜΑ 50ο : Έγκριση ή μη 5ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας»
ΘΕΜΑ 51ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ 52ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για την πιστοποίησή τους»
ΘΕΜΑ 53ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Β.Αργυροπούλου
ΘΕΜΑ 54ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Χ.Κεχαγιόγλου
ΘΕΜΑ 55ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Ι.Νούρη
ΘΕΜΑ 56ο : Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

Απάντηση