ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Με 6 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη 6/12η Δημοτική κοινότητα Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2 με την παρ.16, άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 6-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ

1
Γνωμοδότηση για τη διοικητική αποβολή ή μη του κ. Αντώνιου Φουρκιώτη από δημοτική έκταση.
ΘΕΜΑ

2

Διατύπωση γνώμης για την απευθείας εκμίσθωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ο.Τ.316 της πόλης Βέροιας, ιδιοκτησίας Δήμου Βέροιας, στον Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΕΣΜΟΣ».
ΘΕΜΑ

3
Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΕΡΕΙΩΝ – ΠΟΔΙΩΝ )”, στον ΝΙΞΟΝ – ΑΝΩΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΒΑΛΑΡΗ του ΝΕΪΘΕΝ – ΑΪΡΑΣ (ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ 6).

ΘΕΜΑ
4 Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης αναψυχής (καφετέρια – μπαρ) στον Σισμανίδη Ιωάννη (Καμαριωτίσσης & Έλλης 6).
ΘΕΜΑ

5 Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος της εταιρείας «ΧΑΡΟΥΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», “ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ” (Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 25).
ΘΕΜΑ

6
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος του ΧΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 50).

Απάντηση