ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Μισή χαρά η έκπτωση αγροτών στη ρήτρα αναπροσαρμογής, μόνο 42% πέρασε σαν μείωση στους λογαριασμούς

Μισή χαρά η έκπτωση αγροτών στη ρήτρα αναπροσαρμογής, μόνο 42% πέρασε σαν μείωση στους λογαριασμούς
Με απογοήτευση αντικρίζουν οι αγρότες τους πιστωτικούς λογαριασμούς ρεύματος που φτάνουν τα τελευταία 24ωρα στις μονάδες τους, αφού απ’ ό,τι φαίνεται, η μείωση 80% στη ρήτρα αναπροσαρμογής περιλαμβάνει και εκπτώσεις που είχαν ήδη εφαρμοστεί στις χρεώσεις περιόδου Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2021.

Τα «ψιλά γράμματα» στην κυβερνητική υπόσχεση διαβάζουν τώρα στους λογαριασμούς ρεύματος αγρότες και κτηνοτρόφοι, με την έκπτωση της ρήτρας αναπροσαρμογής να ανέρχεται τελικά τεχνηέντως στο 42% αντί για το 80% που περίμεναν. Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό, παρατίθεται παράδειγμα συνομιλητή της Agrenda που έλαβε πριν από μερικές ώρες τον ηλεκτρονικό λογαριασμό: Συνολικά η ρήτρα αναπροσαρμογής σε γεώτρηση που διατηρεί ανέρχεται σε 1.610 ευρώ στον εκκαθαριστικό λογαριασμό που κατέφθασε στη μονάδα του τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε είχε υπολογιστεί μια έκπτωση της τάξης των 469 ευρώ. Στον καινούριο πιστωτικό λογαριασμό, η επιστροφή είναι της τάξης των 789 ευρώ. Συνολικά δηλαδή από το αρχικό ποσό των 1.610 ευρώ της ρήτρας, αφαιρούνται 1.258 ευρώ.

Ωστόσο αυτό που περίμεναν πολλοί, είναι η έκπτωση 80% να υπολογιστεί επί του ποσού που τελικά πλήρωσαν οι αγρότες ως ρήτρα αναπροσαρμογής. Στο παράδειγμά μας δηλαδή, η επιστροφή θα έπρεπε να ανέρχεται σε 913 ευρώ, αντί των 789 που ήρθε τώρα.

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω παράδειγμα, είναι μάλλον μετριοπαθές, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε κτηνοτροφικές μονάδες αλλά και αντλίες με μεγαλύτερη κατανάλωση, η ρήτρα αναπροσαρμογής διαμορφώνεται σε μεγαλύτερα επίπεδα. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαφορά ανάμεσα στην έκπτωση που υπολόγιζαν οι παραγωγοί και σε αυτήν που τελικά τους πιστώθηκε, είναι μεγαλύτερη. Ενδεικτικά αναφέρεται παράδειγμα αγελαδοτροφικής μονάδας με 300 περίπου αγελάδες, όπου η έκπτωση της ρήτρας αναπροσαρμογής για 95.000 κιλοβατώρες ανέρχεται σε 4.348 ευρώ, όταν ο παραγωγός έχει καταβάλει 15.000 περίπου ευρώ περισσότερα μόνο για την ρήτρα αναπροσαρμογής.

Σε περίπτωση που η έκπτωση 50% στην ρήτρα για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου υπολογιστεί με τον ίδιο τρόπο, τότε οι μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος αναμένεται ότι θα είναι ακόμα μικρότερες, κάτι που θα συντηρήσει σε μη βιώσιμα επίπεδα για τις περισσότερες μονάδες το κόστος της ενέργειας.

Σύμφωνα με την πρόσφατα υπογραφείσα υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/13046/455/10-02-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και συνδέονται στην χαμηλή ή/ και μέση τάση, καθώς και οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές μέσης ή/και χαμηλής τάσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 

Απάντηση