ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ανακοίνωση Προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει σε όλους τους δικαιούχους νέους γεωργούς, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, ότι δημοσιεύτηκε η Προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για την ενίσχυση νέων ηλικίας 18 έως 41 ετών που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γεωργία.

Στην Προδημοσίευση αναγράφονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά επιλεξιμότητας που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι του Προγράμματος, οι δεσμεύσεις που πρόκειται να αναλάβουν αν επιλεγούν καθώς και το ύψος της ενίσχυσης που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο ανά περίπτωση.

Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 35.000 -40.000 ευρώ.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν από:

Την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης www.minagric.gr
Την ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 http://www.agrotikianaptixi.gr
Την ιστοσελίδα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr
Τηλεφωνικά στα εξής τηλέφωνα: 2313330340, 2313330342, 2313330352
Τους κατά τόπους γεωπόνους- μελετητές.

 

Το  σχετικό αρχείο της Προδημοσίευσης είναι αναρτημένο στη σχετική ανακοίνωση της ιστοσελίδας της ΠΚΜ:

https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=21933

 

Απάντηση