ΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

 

Με εντατικούς ρυθμούς ξεκίνησε η ΑΝΗΜΑ α.ε. την προετοιμασία για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 θέτοντας αυτή τη φορά ιδιαίτερα υψηλούς στόχους  για την υλοποίηση προγραμμάτων που θα αφορούν την Ημαθία.

Στα πλαίσια του σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την Π.Ε. Ημαθίας , πραγματοποιούνται ήδη επισκέψεις των στελεχών της εταιρίας στους Δήμους όπου γίνεται παρουσίαση  του Μέτρου 19: CLLD/LEADER και διατυπώνονται απόψεις για το πρόγραμμα.

Σε πρόσφατη  σύσκεψη των στελεχών της ΑΝΗΜΑ που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη  Παρασκευή  στα γραφεία της εταιρίας  με τη συμμετοχή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόφιλου Τεληγιαννίδη  επιβεβαιώθηκαν η ετοιμότητα και η επάρκεια του φορέα για το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD/LEADER ) .

Ο πρόεδρος  της εταιρίας  απευθυνόμενος προς τα στελέχη τόνισε ότι:

« Ξεκίνησε ήδη  η προσπάθεια  εξυγίανσης της εταιρίας και σύντομα θα ξεπεραστούν όλα  εκείνα τα θέματα που για μεγάλο χρονικό διάστημα εμπόδιζαν στην επιχειρησιακή και επιχειρηματική  ανάπτυξη της ΑΝΗΜΑ και την καθιστούσαν μάλλον ουραγό  στην υλοποίηση προγραμμάτων.

Θέτουμε  νέο  πλαίσιο στη λειτουργία μας που θα εγγυάται την απόλυτη διαφάνεια, τη σύγχρονη διοικητική και λειτουργική οργάνωση, τη στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων και  εξειδίκευσης.

Παράλληλα προσανατολιζόμαστε σε συνεργασίες με όλους εκείνους τους φορείς,  κύρια του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αναφορά σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα  ώστε μέσα από  διακρατικές, εθνικές ή τοπικές συνέργειες να καταστεί η ΑΝΗΜΑ χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη.»

Απάντηση