ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ.16, άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας,  Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος που θα γίνει 5-4-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

 

1

 

 

Γνωμοδότηση σχετικά με πρόταση πολιτών για το θέμα των αδέσποτων ζώων.

 

 

ΘΕΜΑ

 

2

 

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &  ΠΟΤΩΝ (πρατήριο άρτου, γάλακτος & ειδών ζαχαροπλαστικής, καφέ – αναψυκτήριο σε διερχόμενους)”, στον ΤΟΤΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 16).
 

ΘΕΜΑ

 

3

 

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Κ.Υ.Ε. “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (σε περαστικούς ή πακέτο)”, στην ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1).

 

 

Comment here