Στο ΣτΕ η διαμάχη Χατζηγιάννη – Εφορίας για τα 5,3 εκατ. ευρώ

Ο δημοφιλής τραγουδιστής κατηγορήθηκε ότι απέκρυψε υψηλά εισοδήματα που απέστειλε την περίοδο 2010-2011 στην ιδιαίτερη πατρίδα του Κύπρο, του επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα, αλλά ο… αγώνας του συνεχίζεται

Στα χέρια των συμβούλων της Επικρατείας είναι πλέον η υπόθεση του γνωστού Κύπριου τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη για τα εμβάσματα που είχε στείλει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την περίοδο 2010-2011 και για τα οποία του επιβλήθηκε κύριος και πρόσθετος φόρος λόγω ανακριβών δηλώσεων και πρόστιμο 500.000 ευρώ.


Το 2014 με εντολή του γενικού γραμματέα Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών ο  καταγόμενος από την Κερύνεια τραγουδιστής μπήκε στο μικροσκόπιο του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και διενεργήθηκε έλεγχος για τα έτη 2009 έως και 2011.
Κατά αυτά τα οικονομικά έτη ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «υπηρεσίες τραγουδιστή». Είχε δηλώσει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, εμπορικές επιχειρήσεις, εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και εισοδήματα από τόκους καταθέσεων και κέρδη από εταιρείες, ενώ υπήρξε και αποστολή εμβασμάτων στη Μεγαλόνησο. Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, ο τραγουδιστής μετέφερε στην Κύπρο χρηματικά εμβάσματα και συγκεκριμένα: Κατά το έτος 2010 από την τράπεζα Marfin τα ποσά των 2.415.000 ευρώ και 600.000 ευρώ (20/4/2010 και 6/11/2010) και από την Τράπεζα Κύπρου το ποσό των 1.940.643 ευρώ (29/4/2010), κατά το έτος 2011 το ποσό των 330.000 ευρώ (25/7/2011) από τη Marfin. Οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών αναζήτησαν τις δηλώσεις εισοδήματος (και τις συμπληρωματικές) των επίμαχων ετών που είχαν υποβληθεί από τον τραγουδιστή, ενώ κλήθηκε και έδωσε εξηγήσεις για την προέλευση των εισοδημάτων του.

Ωστόσο οι ελεγκτές «σκόνταψαν» στη συμπληρωματική δήλωση του 2010, όπου γινόταν αναφορά σε εισόδημα 1.200.000 ευρώ από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων αλλοδαπής, δάνεια, δωρεές κ.λπ.

Για να δικαιολογήσει το ποσό αυτό ο τραγουδιστής προσκόμισε σύμβαση με την οποία μια κυπριακή εταιρεία τού έδωσε το ποσό αυτό για να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ κατέθεσε και σχετική τραπεζική βεβαίωση εισαγωγής κεφαλαίων στην Ελλάδα. Στις συμπληρωματικές δηλώσεις των ετών 2008 και 2009 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε δηλώσει τα ποσά των 1.317.000 και 1.400.000 ευρώ ως εισαγωγή κεφαλαίων και πάλι από την Κύπρο με σκοπό επενδύσεις στη χώρα μας. Οι ελεγκτές, όμως, θεώρησαν «μη επαρκή» τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο τραγουδιστής και αφού έλαβαν υπόψη τους τα εισοδήματά του από το έτος 2000, αφαίρεσαν την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης των ετών αυτών και βρήκαν «μαύρες τρύπες».  Σύμφωνα με τους ελεγκτές, τα ποσά των εμβασμάτων του 2010 και του 2011 δεν καλύπτονται από τα εισοδήματα που είχαν  φορολογηθεί και αποφάνθηκαν ότι πρέπει να φορολογηθούν ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων. Ετσι προσδιορίστηκε ο φόρος εισοδήματος των οικονομικών ετών 2011 και 2012 (χρήση 2010-2011), σύμφωνα με τον οποίο το συνολικό εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα ανήλθε σε 4.440.828,92 και 443.303,38 ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, καταλογίστηκαν ποσά κύριου και πρόσθετου φόρου, καθώς και ποσά από εισφορά αλληλεγγύης, όπως και πρόσθετη εισφορά.

Ο τραγουδιστής άσκησε προσφυγή στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης Φορολογικής Διοίκησης του υπουργείου Οικονομικών, η οποία απορρίφθηκε. Ετσι η φορολογική υποχρέωση του καλλιτέχνη και λόγω των εμβασμάτων από το εξωτερικό, αλλά και του προστίμου που του επιβλήθηκε, διαμορφώθηκε για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) στα 3.658.661,73 (κύριος φόρος 1.912.636,82, πρόσθετος φόρος 1.453.603,98 και εισφορά αλληλεγγύης 292.420,93 ευρώ) και για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) στα 54.969,06 ευρώ (κύριος φόρος 33.654,75, πρόσθετος φόρος 16.827 και εισφορά αλληλεγγύης 4.487,31). Κατόπιν αυτών ο 38χρονος τραγουδιστής   προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια και ζήτησε να ακυρωθεί η απόφαση προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, εισφοράς αλληλεγγύης κ.λπ. των οικονομικών ετών 2011 και 2012.

Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ισχυρίστηκε ότι ο νόμος Παπακωνσταντίνου (3888/2010) είναι αντισυνταγματικός, καθώς επιτρέπει τον αναδρομικό έλεγχο και την αναδρομική φορολόγηση των εμβασμάτων του εξωτερικού.  Δηλαδή επιτρέπει αναδρομική φορολόγηση  πριν την ψήφιση του επίμαχου νόμου (30/9/2010), κάτι που ουσιαστικά μεταφράζεται σε παραγραφή  για το προ του 2010 διάστημα. Παράλληλα, προβλέπει ότι το βάρος της απόδειξης προέλευσης των εισοδημάτων  μεταφέρεται από τον έφορο στον φορολογούμενο, ενώ αμφισβήτησε αν μπορούν τα εμβάσματα που απεστάλησαν στο εξωτερικό  να φορολογηθούν αυτοτελώς ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Αρχικά το Εφετείο έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι τα εμβάσματα του 2010 που στάλθηκαν στην Κύπρο πριν από την ψήφιση του νόμου 3888/2010 δεν μπορούν να φορολογηθούν, καθώς το Σύνταγμα (άρθρο 78) απαγορεύει την αναδρομική επιβολή φόρου. Πέρα από όλα αυτά το Εφετείο έστειλε σχετικά προδικαστικά ερωτήματα στο ΣτΕ. Οι εφέτες ζητούν από τους συμβούλους Επικρατείας να απαντήσουν μεταξύ άλλων και για τα εξής:

1) Εάν μπορούν να φορολογηθούν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα ποσά εμβασμάτων  που απεστάλησαν στο εξωτερικό πριν την 30ή Σεπτεμβρίου 2010 (ημέρα εφαρμογής του νόμου 3888/2010), των οποίων η προέλευση δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα στην Εφορία εισοδήματα.
2) Εάν είναι νόμιμη η μεταφορά στον φορολογούμενο (αντί στην Εφορία) της υποχρέωσης να αποδείξει αυτός από πού προέρχονται τα ποσά των εμβασμάτων και αν έχουν φορολογηθεί νόμιμα ή όχι.
3) Εάν μπορεί η υποχρέωση αυτή να επεκταθεί και σε εμβάσματα προγενέστερα της έναρξης ισχύος του νόμου 3888/2010 ή αν αυτό είναι αντισυνταγματικό.

Απάντηση