«Το ΓΕΛ Μελίκης σε ευρωπαϊκή διάσταση»

Το ΓΕΛ Μελίκης συνεχίζει τη χάραξη μιας εναλλακτικής εκπαιδευτικής πορείας επενδύοντας στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχουν ήδη αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την εκπαιδευτική κοινότητα. Έχει το εξαιρετικό προνόμιο να εκπονήσει για την προσεχή τριετία δυο εγκεκριμένα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+. Οι Δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2 αποτελούν απότοκους του ολοκληρωθέντος προγράμματος “Comenius” που εγκαινίασε και επέκτεινε μελλοντικές συνεργασίες. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτωνErasmus+ πραγματοποιήθηκαν δυο εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Πορτογαλία και την Τσεχία.

Η πρώτη χρονικά μετακίνηση πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία από 28/02/2016 έως και 05/03/2016 στην πόλη του Πόρτο και ειδικότερα στην περιοχή του Ermesinde. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη Δράση ΚΑ1- Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων με τίτλο «Παιδαγωγικός και Ψηφιακός Γραμματισμός» που προβλέπει την κινητικότητα και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Το σχολείο καταρτίζοντας το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης εντόπισε ευκαιρίες επιμόρφωσης και αξιοποίησε το δίκτυο των επαφών του.Η αποστολή αποτελούνταν από τους εκπαιδευτικούς Ευστάθιο Μιχαηλίδη (ΠΕ04.01) και Κων/νο Τζακώστα (ΠΕ02). Οι εκπαιδευτικοί έγιναν δεκτοί από το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης “EscolaSecundariaDeErmesinde” που ανήκει στο “AgrupamentoDeEscolasDeErmesinde”.

Πρωταρχικός στόχος της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η επιτόπια παρακολούθηση μαθημάτων (jobshadowing) από Πορτογάλους εκπαιδευτικούς προκειμένου να εμπλουτίσουν τα μεθοδολογικά εκπαιδευτικά εργαλεία τους. Η παρακολούθηση μαθημάτων έγινε σε αντικείμενα σχετικά με τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε τάξεις Λυκείου. Οι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με γνωστές αλλά ελάχιστα εφαρμοζόμενες τεχνικές μάθησης και κυρίως αντιλήφθηκαν τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Παράλληλα υπήρξε η ευκαιρία της επαφής με ένα εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας με κοινά δημογραφικά και οικονομικοκοινωνικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ωστόσο ένα διαφορετικό επίπεδο οργάνωσης και δομής.

Την αμέσως επόμενη εβδομάδα από 06/03/2016 έως και 12/03/2016πραγματοποιήθηκε και δεύτερη εκπαιδευτική επίσκεψη, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2- Στρατηγικές Συμπράξεις Σχολείων,ομάδας δύο καθηγητριώντων κ.κ. Ελένης Θεοδωρίδου (ΠΕ19) και Ιωάννας Βαρβεσιώτου (ΠΕ03) και τεσσάρων μαθητών της Α΄ τάξης στην Τσεχία. Οι μαθητές συναντήθηκαν με τις αντίστοιχες ομάδες των συνεργαζόμενων σχολείων από την Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία, Πολωνία και Τσεχία, αρχικά στην Πράγα και στη συνέχεια στην πόλη NovyJicin.

Αντικείμενο της μετακίνησης ήταν η συμμετοχή των μαθητών σε διαγωνισμό ψηφιακών δεξιοτήτων που αφορούν στη χρήση εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου (MicrosoftWord – LibreOfficeWriter), λογιστικού φύλου (MicrosoftExcel – LibreOfficeCalc), δημιουργίας παρουσιάσεων (MicrosoftPowerPoint- LibreOfficeImpress), με απώτερο στόχο την πιστοποίηση των ψηφιακών γνώσεων. Μεταξύ άλλων στο ευρύτερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εντάχθηκε η επίσκεψη στα γραφεία της Microsoft στην Πράγα, όπου οι 24 μαθητές και 12 καθηγητές ξεναγήθηκαν από εργαζομένους της εταιρείας στους εκθεσιακούς χώρους της, αλλά και στους πολύ εντυπωσιακούς χώρους όπου εργάζεται, συνεργάζεται και αναπαύεται το προσωπικό. Επίσης οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τη διαδραστική έκθεση επιστημών U6 ScienceCenter στην πόλη Ostrava.

Τα αποτελέσματα της ελληνικής αποστολής ήταν παραπάνω από ενθαρρυντικά καθώς η ελληνική ομάδα κατέλαβε την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν. Ξεχωριστή ήταν η διάκριση μιας μαθήτρια μας η οποία επέτυχε το δεύτερο καλύτερο βαθμό στο τεστ του Text Editor.

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο διεθνοποίησης του σχολείου. Τα οφέλη που προκύπτουν θα είναι ανταποδοτικά σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές καλλιεργούν ευρωπαϊκή νοοτροπία, συνειδητοποιούν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που τους δίνονται ώστε να απελευθερώσουν δημιουργικές δυνάμεις και να αποκτήσουν κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Πρόκειται για μοναδικές εμπειρίες ζωής που μένουν χαραγμένες στη συνείδηση των συμμετεχόντων, ανανέωσαν την κουλτούρα των ευρωπαϊκών συνεργασιών και έθεσαν τις βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες μέσω eTwinningκαι Erasmus+.

Η επόμενη μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη της Ισπανίας από 9 έως 15 Απριλίου όπου 2 καθηγητές θα συμμετάσχουν σε σεμινάριο με θέμα τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

bb3dc3380e0bd287c95d7ef8459ac895 αρχείο λήψης (1) αρχείο λήψης (2) αρχείο λήψης (3) αρχείο λήψης

Απάντηση