ΤΟ 1Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΞΑΝΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Μετά την ολοκλήρωση με επιτυχία του εγκεκριμένου για το 2014-2015 προγράμματος Erasmus + KA1 με κωδικό 2014-1-EL01-ΚΑ102-000642 και τίτλο «Από την Παραγωγή στη Μεταποίηση και το Μάρκετινγκ», το ΕΚ Βέροιας συμμετέχει σε 2ο εγκεκριμένο διετούς διάρκειας Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + KA1. Ο κωδικός αριθμός του νέου προγράμματος είναι ο 2015- 1-EL01-KA102-013466 και ο τίτλος του «Από το Σταφύλι στο Κρασί και την Αγορά».

Δεκαπέντε επιλεγμένοι μαθητές του Τομέα Γεωπονίας θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις στην καλλιέργεια της αμπέλου, στην παραγωγή και στο μάρκετινγκ του οίνου. Θα βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Ιταλία, Τοσκάνη) με σκοπό εκτός από την απόκτηση γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη προσωπικών, κοινωνικών, διαπολιτισμικών, γλωσσικών και τεχνικών δεξιοτήτων και η προσωπική εξέλιξη αποτελούν απώτερους σκοπούς της συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + KA1, χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ελπίζουμε για μια ακόμη φορά στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Ο Δ/ντής του ΕΚ κος Χασιώτης Νικόλαος και οι καθηγήτριες Παναγιώτα Τσαχουρίδου (υπεύθυνη επικοινωνίας) και Ψιψίκα Αικατερίνη (συνοδός).

Comment here