ΝΟΔΕ ΝΔ Ημαθίας: Εκλογές τον Απρίλιο για την ανάδειξη νέων οργάνων και εκπροσώπων στο συνέδριο του κόμματος

Εν όψει του Ι΄ τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας  που θα διεξαχθεί στις 22-24 Απριλίου 2016, θα πραγματοποιηθούν εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών διοικήσεων στις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και για την εκλογή αντιπροσώπων για το Συνέδριο.
Την Κυριακή 3 Απριλίου 2016 θα
πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων συμβουλίων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.)-(ΔΗΜ.Τ.Ε.) και Συνέδρων της Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας.
Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των Υπεύθυνων Θεματικών Τομέων Δράσης της ΝΟ.Δ.Ε. Νέας Δημοκρατίας του Ν. Ημαθίας.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο των εσωκομματικών εκλογών 2016.
Οι υποψηφιότητες όλων των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. Ημαθίας (Πλ. Δικαστηρίων 12, 2ος όροφος, Βέροια) από την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 από ώρα 17:00 μ.μ. μέχρι και τη Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 ώρα 20:00 μ.μ.. Μαζί με τη δήλωση υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν φωτοτυπικό αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Ειδικότερα οι υποψήφιοι για την Προεδρία των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων θα πρέπει, την υποβολή της έγγραφης υποψηφιότητάς τους να την  συνοδεύουν απαραιτήτως  υπογραφές 20 μελών της ΔΗΜ.Τ.Ο..
• Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, που είναι εγγεγραμμένα στις Τοπικές Οργανώσεις του κάθε Καλλικρατικού Δήμου.
• Τέλος δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Τοπικής Δημοτικής Οργάνωσης κάθε Καλλικρατικού Δήμου.

Απάντηση