Οι πρώτες 2.297, οκτάμηνες προσλήψεις-εξπρές για τα προσφυγικά hotspots στην χώρα μας!

Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ανέργους για τις πρώτες 2.297 προσλήψεις που θα γίνουν στους χώρους διαμονής των προσφύγων που εισέρχονται στη χώρα.Οι άνεργοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα στελεχώσουν τα πέντε hotspots στην Κω, στη Λέρο, στη Σάμο, στη Χίο και τη Λέσβο, τα δύο κέντρα φιλοξενίας
στο Σχιστό Αττικής και τα Διαβατά Θεσσαλονίκης, καθώς και τις υπόλοιπες δομές. Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν περιλαμβάνουν ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών νοσηλευτών δασκάλων νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων ,οδηγών και γενικών καθηκόντων . Παράλληλα, τον Απρίλιο θα «τρέξει» και δεύτερο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 6.918 μακροχρόνια ανέργους σε 17 δήμους.
Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες που βιώνουν οι πρόσφυγες και για το λόγο αυτό όλες οι διαδικασίες προκήρυξης των θέσεων, υποβολής αιτήσεων και επιλογής των ανέργων επισπεύδονται με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου.
Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για τους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 763,73) για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών, καθώς ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται π καταβολή νυχτερινής αμοιβής.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και σε δεύτερη φάση η οποία θα περιλαμβάνει την πρόσληψη για οκτώ μήνες άλλων 2.703 ανέργων Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020 και από εθνικούς πόρους.
Στο σχεδιασμό του υπουργείου περιλαμβάνεται και η κοινωφελής εργασία αρχικά σε 17 δήμους για 5.500 ή 6.000 ανέργους (ο προγραμματισμός ήταν για 6.500 ανέργους, αλλά υπάρχει αλλαγή λόγω των θέσεων κοινωφελούς εργασίας στα κέντρα διαμονής των προσφύγων), ενώ σε επόμενο στάδιο μέσα στο 2016, η κοινωφελής θα επεκταθεί σε 40 δήμους με περίπου 18.000 προσλήψεις.

Απάντηση