Επιλογή λαμπαδηδρόμων από τον Δήμο Βέροιας

Η επιλογή των λαμπαδηδρόμων οι οποίοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος, είναι στην ευχέρεια του Δήμου.

Προτεραιότητα έχουν:

BD10267_   Οι Ολυμπιονίκες

BD10267_   Οι διακριθέντες στον Αθλητισμό με σειρά προτεραιότητας διάκρισης (όπως Παγκόσμια – Ευρωπαϊκά – Πανελλήνια Πρωταθλήματα κ.ο.κ.)

*      Οι διακεκριμένοι στις Τέχνες, στα Γράμματα και στην κοινωνική προσφορά.

*      Στις ανωτέρω ιδιότητες περιλαμβάνονται αθλητές ή άτομα που ανήκουν στις ομάδες με ειδικές δεξιότητες (ΑΜΕΑ).

Οι Λαμπαδηδρόμοι και οι Συνοδοί θα πληροφορηθούν  την επιλογή τους και τις λεπτομέρειες που αφορούν στη συμμετοχή τους (ημερομηνία, ώρα, τόπο, παραλαβή υλικού, κ.λ.π.) από το Δήμο, όπου και θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους (επισυνάπτεται έντυπο).

Οι ανωτέρω θα συμμετάσχουν με κάθε σεβασμό προς τους κανονισμούς που διέπουν την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, τον Ολυμπιακό Χάρτη και τις αρχές του, ενώ αποκλείονται όσοι έχουν τιμωρηθεί για παραβίαση των κανονισμών περί ντόπινγκ ή έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που δημιουργούν ασυμβίβαστα και κωλύματα κατά τη νομοθεσία.

O Δήμος έχει υποχρέωση να αποστείλει μέχρι τις 21/3/2016 στην ΕΟΕ τις συμπληρωμένες αιτήσεις των λαμπαδηδρόμων που έχει επιλέξει.

Το τμήμα της διαδρομής που διανύει κάθε λαμπαδηδρόμος (έως 500μ περίπου), είναι καθορισμένο από την Ε.Ο.Ε. και  μόνο αυτή έχει το δικαίωμα να το τροποποιήσει.

Πέραν του αριθμού των λαμπαδηδρόμων που αναλογεί στο τμήμα κάθε Δήμου (ή κοινότητας), η ΕΟΕ έχει δικαίωμα να τοποθετήσει σε αυτό επιπλέον λαμπαδηδρόμους αν κριθεί σκόπιμο.

Επίσης, η  ΕΟΕ έχει το δικαίωμα να προβεί σε αντικατάσταση λαμπαδηδρόμου, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

Οι λαμπαδηδρόμοι θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο εκκίνησης της διαδρομής τους, τουλάχιστον 45΄νωρίτερα από την ώρα εκκίνησης, δεδομένου ότι θα περάσει για έλεγχο ο υπεύθυνος των σημείων εκκίνησης, ο οποίος θα τους παραδώσει και τη Δάδα. Σε  περίπτωση απουσίας του λαμπαδηδρόμου, η θέση ακυρώνεται.

Εάν οι επιλεγμένοι λαμπαδηδρόμοι του Δήμου είναι κατηγορίας ΑΜΕΑ θα πρέπει η ΕΟΕ να ενημερωθεί για τη σωστή και βάσει των δυνατοτήτων τους τοποθέτηση.

Η στολή και η δάδα που θα διατεθούν από την Ε.Ο.Ε., θα παραμείνουν στην κυριότητα του συμμετέχοντα λαμπαδηδρόμου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης.

Προαιρετική και κατόπιν συνεννόησης με την ΕΟΕ είναι η συμμετοχή Συνοδών λαμπαδηδρόμων (έως 4 ανά λαμπαδηδρόμο) οι οποίοι θα είναι ενδεδυμένοι με στολές που θα προσφέρει ο Δήμος ή ο Σύλλογος που εκπροσωπούν στα χρώματα μπλέ – λευκό. Δεν επιτρέπεται  η χρήση εμπορικού σήματος στις στολές, παρά μόνοτο λογότυπο του Δήμου  ή Συλλόγων.

Comment here