Από 5 Ιανουαρίου οι ενστάσεις για δικαιώματα

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτημάτων αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015, από την Τρίτη 5 Ιανουαρίου, υποστηρίζει ο ΑΣ Λαρισαίων αγροτών.

Μάλιστα, σε ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών Χρήστος Σιδερόπουλος αναφέρεται ότι «όλοι όσοι έχουν διαπιστώσει ότι βρίσκονται σε μία από τις κατηγορίες που περιγράφονται πιο κάτω, να υποβάλουν αίτηση αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά τους για διόρθωση της πράξης».

Να σημειωθεί ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων αναθεώρησης για το έτος ενίσχυσης 2015 ορίζεται ένας ημερολογιακός μήνας από τη δημοσίευση της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήτοι η 18η Ιανουαρίου 2016.

Ως λόγοι υποβολής αιτήσεων αναθεώρησης αναφέρονται οι παρακάτω:

1. Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά προσωπικά στοιχεία ή ενημέρωση αλλαγών.

2. Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15η Μαΐου 2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν έχει ληφθεί υπόψη.

3. Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός.

4. Διαπίστωση ασυμφωνίας στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια. Δηλαδή όταν οι εκτάσεις τους έχουν ενταχθεί σε περιφέρεια με χαρακτηρισμό διαφορετικό από τη χρήση του 2013.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις αναθεώρησης εντός της προθεσμίας, καθώς δεν θα υπάρξει περιθώριο άλλης τροποποίησης για τα δικαιώματα που κατανεμήθηκαν και τα οποία θα τους συνοδεύουν μέχρι το 2020.

Απάντηση