ΝΑΟΥΣΑ:Απόκτηση διατηρητέου Βενιζέλου

Υπογράφηκε η εξαγορά του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Βενιζέλου από την Τράπεζα Πειραιώς. Με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου («Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα για την Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και  Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4» (ΑΔΑ: 6ΔΞ646Ψ844-1Γ2), γίνεται περιουσία του λαού της Νάουσας ένα στολίδι της αρχιτεκτονικής της πόλης.

Ολοκληρώθηκε έτσι επιτυχώς μια ακόμη προσπάθεια για να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Στόχος της δημοτικής αρχής η αξιοποίηση του κτιρίου ως Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και Προβολής Τοπικών Προϊόντων. Με συνέπεια, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, η δημοτική αρχή συνεχίζει τον σχεδιασμό της για την αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού πλούτου της πόλης μας.

αρχείο λήψης

Απάντηση