Ο ΣΑΚΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Με αφορμή την απάντηση του  Αντιπερειφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη στο Δελτίο  Τύπου της ΡΙΖΟΣΠΑΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  σχετικά  με την κατασκευή του Κάθετου Άξονα και ειδικότερα για το Τμήμα Σ.Σ. Νάουσας- Πατρίδας   που κατασκευάζεται, θέλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

  • Η περικοπή των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, ξεκίνησε με την υλοποίηση του Καλλικράτη και συνεχίστηκε με τις μνημονιακές δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα μας με κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ .Η Περιφερειακή μας παράταξη και προεκλογικά τοποθετήθηκε αλλά και  μέχρι σήμερα   συνεχίζει να παλεύει για την αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση με την παράλληλη κατάργηση του Καλλικράτη.
  • Η παράταξη του κ. Καλαϊτζίδη , έχει την ευθύνη διοίκησης  της  άλλοτε Νομαρχίας και τώρα  Περιφέρειας από 1-1-1999.Το συγκεκριμένο έργο  που ξεκίνησε το 2005, επί θητείας λοιπόν αυτής της Διοίκησης,  και  είναι ένας οδικός άξονας  λίγων χιλιόμετρων «στην μέση του πουθενά». Ποιός λοιπόν ευθύνεται για το γεγονός ότι  δεν εκτελέστηκε μέχρι 31-12-2015, όταν μάλιστα η παράταση που ζητήθηκε  και δόθηκε στον ανάδοχο είναι κατά σειρά η πέμπτη ( 5η )!!!!! και μάλιστα οι προηγούμενες δόθηκαν, όταν την ευθύνη της πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας, την είχαν τα κόμματα που κυβέρνησαν την χώρα και οδήγησαν τη χώρα μας στην καταστροφική μνημονιακή λαίλαπα και φυσικά πολλά χρόνια πριν   ο Περιφερειακός Σύμβουλος  Σάκης Χειμώνας αναλάβει τα καθήκοντα του. Ο  δε συνολικός χρόνος κατασκευής του έργου από τις 660 ημέρες που ήταν αρχικά, θα φτάσει στις 1050 ημέρες ενώ το σταμάτημα των εργασιών για το γεγονός της μη πληρωμής των εργασιών που είχαν γίνει, διήρκησε μόνο 43 ημερολογιακές ημέρες.
  • Η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα υποστηρίχθηκε στις εκλογές και από τον ΣΥΡΙΖΑ,  με δημόσιο τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΡΙΖ.ΑΡ.ΕΝ. δεν θα στηλιτεύει και δεν θα μάχεται όποιες κυβερνητικές επιλογές είναι ενάντια στα συμφέροντα του λαού και του τόπου μας. Εμείς μπορούμε και θα αποδίδουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρα. Εσείς κύριε Καλαϊτζίδη και η παράταξή σας ,η καθόλα ανεξάρτητη με τον επίσης ανεξάρτητο Περιφερειάρχη κύριο Τζιτζικώστα ,που πριν αλέκτωρ λαλήσει πέταξε τον μανδύα της ανεξαρτησίας και διεκδίκησε τη θέση του Προέδρου της Ν.Δ. μπορείτε;

Γραφείο Τύπου της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας

«ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ – ΝΑΟΥΣΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

 

 

Θέμα   :          Αίτημα  παράτασης προθεσμιών του έργου

 

ΣΧΕΤ     :                Το υπ’ αριθ. 508865/οικ.9322/23-11-2015 έγγραφο του ΤΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ.

 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας έχουμε να αναφέρουμε ότι :

  • Με το υπ’ αριθ. ΠΝ-125/30-03-2015 έγγραφό μας, υποβλήθηκε η μελέτη σήμανσης για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας για την κατασκευή του τμήματος ΙΙ της εργολαβίας. Η έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έγινε με την υπ’ αριθ. 6127/31-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Μέχρι την έγκρισή της μελέτης σήμανσης δεν μπορούσε να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η παράκαμψη της κυκλοφορίας στους παράπλευρους SR5A & SR8D. Οι εργασίες εκτροπών κυκλοφορίας για την κατασκευή του τμήματος ΙΙ της αρτηρίας ξεκίνησαν στις 03/09/0215. Στις 12/10/2015 υλοποιήθηκε η Α’ φάση της εκτροπής, στις 19/10/2015 υλοποιήθηκε η Β’ φάση και στις 12/11/2015 έγινε η Γ’ φάση της εκτροπής με την οποία τελικά η κυκλοφορία εξετράπη στις παράπλευρες οδούς SR5A & SR8D, οπότε είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του τμήματος ΙΙ της αρτηρίας.

 

  • Με το υπ’ αριθ. ΠΝ-146/30-06-2015 έγγραφό μας σας κοινοποιήσαμε την Ειδική δήλωση διακοπής των έργων λόγω της υπερημερίας του κυρίου του έργου διότι έχει παρέλθει η δίμηνη εκ του νόμου προθεσμία για την εξόφληση πιστοποιήσεων του έργου. Η αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης διακοπής των έργων έγινε δεκτή με την υπ’ αριθ. 315242/5754/1-07-2015 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΚΜ. Η άρση της διακοπής των εργασιών έγινε μετά την πλήρη εξόφληση των λογαριασμών στις 13-08-2015 και το σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 374799οικ./6776/28-08-2015 έγγραφο του ΤΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ.
  • Η σχεδόν δίμηνη διακοπή των εργασιών σε συνδυασμό με τις πρωτοφανείς και μη κανονικές καταστάσεις τις οποίες διήλθε στο σύνολό της η ελληνική οικονομία και χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά τους θερινούς μήνες του 2015, είχε σαν αποτέλεσμα την σταδιακή αποδόμηση της εργοταξιακής δομής, διότι οι προοπτικές δεν ήταν καθόλου ευοίωνες. Μετά την απρόσμενη άρση της υπερημερίας του Κυρίου του Έργου, η επαναλειτουργία του εργοταξίου δεν ήταν άμεση και η απόδοση παραγωγής ήταν μικρότερη του αναμενόμενου.
  • Οι δυσμενείς συνθήκες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας σε συνδυασμό με τους ελέγχους κεφαλαίων που ισχύουν (capital controls) καθιστούν τη χρηματοδότηση του έργου πολύ δύσκολη. Αυτό έχει αντίκτυπο στο ρυθμό κατασκευής του έργου ο οποίος δεν μπορεί να συμβαδίσει με τους προβλεπόμενους χρόνους.
  • Από την ανάλυση των παρατάσεων που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:
  Αρχικό χρονοδ/μα 1η αναπροσ/γή 2η   αναπροσ/γή 3η  αναπροσ/γή 4η  αναπροσ/ή
3η Ενδεικτική Προθεσμία

(Ολοκλήρωση κατασκευής SR5A   και SR8D)

6 μήνες 10 μήνες 14,5 μήνες 18,5 μήνες 22 μήνες
4η Ενδεικτική Προθεσμία

(Ολοκλήρωση κατασκευής τεχνικών Τ8 και Τ11 και υπολειπόμενες εργασίες κύριας αρτηρίας από Χ.Θ. 9+600 έως Χ.Θ. 12+600)

12 μήνες 17 μήνες 20 μήνες 21 μήνες 24,5 μήνες
1η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία

(Ολοκλήρωση κατασκευής πρανών που θα φυτευθούν, έργων αποχέτευσης, κλπ)

330 ημερολ. ημ. 420 ημερολ. ημ. 500 ημερολ. ημ. 610 ημερολ. ημ. 709 ημερολ. ημ.
2η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία

(Ολοκλήρωση εργασιών φύτευσης φυτών)

390 ημερολ. ημ. 480 ημερολ. ημ. 525 ημερολ. ημ. 650 ημερολ. ημ. 739 ημερολ. ημ.
3η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία

(Περαίωση όλων των εργασιών οδοποιίας)

540 ημερολ. ημ. 540 ημερολ. ημ. 630 ημερολ. ημ. 650 ημερολ. ημ. 760 ημερολ. ημ.
Συνολική προθεσμία 660 ημερολ ημ. 660 ημερολ ημ. 660 ημερολ ημ. 660 ημερολ ημ. 760 ημερολ ημ.

 

 

Κατόπιν των παρακαλούμε για την έγκρισή σας για την αναθεώρηση των προθεσμιών του έργου ως εξής:

α) η 3η Ενδεικτική Προθεσμία (να έχουν κατασκευασθεί οι παράπλευρες οδοί SR5A και SR8D ώστε να δοθούν σε κυκλοφορία ως παρακαμπτήριες οδοί για την εξυπηρέτηση του κοινού) να ορισθεί σε 1,5 μήνες από την 4η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος (23,5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης), ήτοι μέχρι τις 06/11/2015.

β) η 4η Ενδεικτική Προθεσμία (να έχουν ολοκληρωθεί τα τεχνικά Τ8 και Τ11 της κύριας αρτηρίας καθώς και οι υπολειπόμενες εργασίες της κύριας αρτηρίας (από Χ.Θ. 9+600 έως Χ.Θ. 12+600) να ορισθεί σε 6 μήνες από την 4η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος (30,5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης), ήτοι μέχρι τις 06/06/2016.

γ) η 1η Αποκλειστική Προθεσμία (η περαίωση των εργασιών κατασκευής των πρανών της οδού που θα φυτευθούν, της διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας αυτών και των έργων αποχέτευσης (επενδεδυμένες τάφροι, κατεβασιές, κλπ) να ορισθεί σε 158 ημερολογιακές ημέρες από την 4η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος (867 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης), ήτοι μέχρι τις 06/04/2016.

δ) η 2η Αποκλειστική Προθεσμία (η περαίωση των εργασιών φύτευσης των φυτών) να ορισθεί σε 189 ημερολογιακές ημέρες από την 4η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος (928 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης), ήτοι μέχρι τις 06/06/2016.

ε) η 3η Αποκλειστική Προθεσμία (η περαίωση όλων των εργασιών Οδοποιίας) να ορισθεί σε 168 ημερολογιακές ημέρες από την 4η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος (928 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης), ήτοι μέχρι τις 06/06/2016.

στ) η Συνολική Προθεσμία περάτωσης κατασκευής όλου του έργου να ορισθεί σε 290 ημερολογιακές ημέρες από την 4η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος (1.050 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης), ήτοι μέχρι τις 06/10/2016.

Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών που προβλεπόταν από τις τμηματικές προθεσμίες (αποκλειστικές ή ενδεικτικές) και τη συνολική προθεσμία του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

 

Για την ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
 
 
ΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Απάντηση