Μαγιά με δικαιώματα μηδενικής αξίας σε γεωργούς που είχαν ΟΣΔΕ το 2013

Κάνοντας χρήση και εφαρμογή των κανόνων 60% και 90% της νέας ΚΑΠ θα μπορεί να λάβει δικαιώματα γεωργός με δήλωση ενιαίας ενίσχυσης το 2013, που δεν είχε, αλλά θα τα λάβει τώρα (για αρχή), έχοντας όμως μηδενική αξία. Αυτό μεταξύ άλλων προκύπτει από σχετική επεξεργασία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών, που έγινε μετά την κατανομή των προσωρινών δικαιωμάτων.

H σύγκλιση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για την πενταετία θα γίνει σε τέσσερα και όχι πέντε βήματα.

Αντίθετα εφόσον πρόκειται για γεωργό με πρώτη Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης το 2014 (χωρίς δικαιώματα) μπορεί να λάβει δικαιώματα μόνο από το εθνικό απόθεμα, αν κι εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

Για να γίνουν κατανοητά όσα τονίζει η ΔΑΟΚ Σερρών παραθέτει ορισμένα παραδείγματα για το θέμα της σύγκλισης και το πώς θα κυμανθούν τα δικαιώματα μέχρι το 2019.

Σημειωτέον ότι η σύγκλιση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης θα γίνει σε τέσσερα και όχι πέντε βήματα, για τον απλό λόγο ότι ως χρονιά έναρξης ελήφθη το 2016 κι όχι το 2015.

Σύμφωνα με επικαιροποιημένη επεξεργασία των στοιχείων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών, τα παραδείγματα έχουν ως εξής:

Περιφέρεια (κατηγορία) παραδείγματος: Αρόσιμες (42 ευρώ/στρέμμα)

Κανόνας 30%


Έστω ότι παραγωγός ξεκινά με ΑΜΑΔ 80 ευρώ/στρέμμα

Η πτώση θα είναι 24 ευρώ/στρέμμα (80Χ30%).

Θα μειωθεί, δηλαδή, το 2019 στα 56 ευρώ/στρέμμα με 4 ίσα, ετήσια, βήματα (κάθε χρόνο θα χάνει  6 ευρώ/στρέμμα, περίπου).

 

Κανόνας 90% (37,8 ευρώ/στρέμμα)


Έστω ότι παραγωγός ξεκινά με 10 ευρώ/στρέμμα

Η άνοδος θα είναι 9,3 ευρώ/στρέμμα. (37,8-10/3)

Θα αυξηθεί, δηλαδή, το 2019 στα 19,3 €/στρ. με 4 ίσα, ετήσια, βήματα (κάθε χρόνο θα κερδίζει 2,32 ευρώ/στρέμμα περίπου).

 

Κανόνας 60% (25,2 ευρώ/στρέμμα)


Στην προηγούμενη περίπτωση, αν φτάνουν τα χρήματα, θα πάει το 2019, στα 25,2 ευρώ/στρέμμα (42Χ60%), με 4 ίσα, ετήσια, βήματα (κάθε χρόνο θα κερδίζει 3,8 ευρώ/στρέμμα περίπου).

Απάντηση