Η δύναμη της προσφοράς – Τα οφέλη του εθελοντισμού στην ψυχική υγεία

Η γενναιοδωρία λειτουργεί ως επιβράβευση γι’ αυτόν που προσφέρει, επειδή επικεντρώνεται στο παρόν, βοηθά στο να αποσπά τον άνθρωπο από το άγχος που αντιμετωπίζει λόγω προσωπικών προβλημάτων

*Έλσα Μπάρδα – Κλινικός Ψυχολόγος – Αναλύτρια Εφαρμοσμένης Συμπεριφοράς
Αναρίθμητες έρευνες έχουν μελετήσει τις θετικές συνέπειες διαφόρων μορφών γενναιοδωρίας (π.χ. εθελοντισμός, φιλανθρωπικές δωρεές). Τα  αποτελέσματα των ερευνών έχουν δείξει ότι η γενναιοδωρία, όπως και να εκφράζεται, έχει ευεργετικές συνέπειες στη σωματική και ψυχολογική υγεία των ανθρώπων που προσφέρουν ενίοτε με ανιδιοτέλεια.

Έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Duke έδειξε ότι ο αποδέκτης μια καλής πράξης βιώνει εφήμερη ευτυχία συγκριτικά με τον δωρητή που βιώνει βραχυπρόθεσμη. Έρευνες υποστηρίζουν ότι ακόμα και με την σκέψη το να θέλει κάποιος να βοηθήσει έναν συνάνθρωπο, ενεργοποιείται σημείο του εγκεφάλου, το οποίο σχετίζεται με το συναίσθημα της ικανοποίησης.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon σε δείγμα ενήλικων εθελοντών άνω των 50 ετών που πρόσφεραν βοήθεια μέσο όρο τέσσερις ώρες την εβδομάδα, βρήκαν ότι είχαν 40%  λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν υψηλή αρτηριακή πίεση συγκριτικά με τους μη εθελοντές.

Άλλες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ο εθελοντισμός μειώνει την αρτηριακή πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, διότι, βοηθώντας τους άλλους, απελευθερώνονται ρυθμιστικές ορμόνες του άγχους, οι οποίες επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση.

Απάντηση