ΟΑΕΔ: Ποιες υπηρεσίες θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά από το 2016

Μέσω διαδικτύου με χρήση κωδικών πρόσβασης ή μέσω ΚΕΠ –  Δείτε αναλυτικά σε ποιες υπηρεσίες αλλάζει η διαδικασία πρόσβασης

Μόνο μέσω διαδικτύου, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ ή μέσω ΚΕΠ θα παρέχονται από τις 4 Ιανουαρίου 2016 μία σειρά υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Οι πιο σημαντικές υπηρεσίες για τις οποίες η διαδικασία πρόσβασης αλλάζει είναι:

Η τρίμηνη Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας

Οι αιτήσεις για τα Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα,

Τα Ειδικά Βοηθήματα Ανεργίας

Οι Παροχές Μητρότητας

Επίδομα νεοεισερχομένων ανέργων (ΕΣΠΑ)

Ειδικό επίδομα σε εργαζομένους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας

Εκτύπωση βεβαιώσεων χρόνου εργασίας

Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισμένους

Για την εξυπηρέτησή τους, οι συναλλασσόμενοι είτε θα πιστοποιούνται ως χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (1. παραλαμβάνοντας Κλειδάριθμο από ένα Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ ΟΑΕΔ, ή 2. χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) είτε θα απευθύνονται σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, έχοντας μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Απάντηση