Πότε θα έρθουν τα καινούργια ασθενοφόρα στην Ημαθία;

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΛΕΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Την υπογραφή των συμβάσεων για την προμήθεια 51 ασθενοφόρων οχημάτων αξίας 3,05 εκατ. ευρώ για τέσσερις Περιφέρειες της χώρας ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Με την υπογραφή των συμβάσεων αυτών ολοκληρώνεται μέρος της προμήθειας του διαγωνισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ, στο πλαίσιο των…
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο διαγωνισμός αφορούσε στην προμήθεια 167 Ασθενοφόρων Οχημάτων και 19 Κινητών Μονάδων, αρχικού προϋπολογισμού 13, 6 εκατ. ευρώ για τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, η σύμβαση που υπογράφηκε αφορά τις Περιφέρειες Κρήτης (25 οχήματα), Δυτικής Μακεδονίας (14 οχήματα), Β. Αιγαίου (2 οχήματα) και Πελοποννήσου (10 οχήματα). Τα 51 ασθενοφόρα προστίθενται στα 39 οχήματα που προμηθεύτηκαν άλλες τέσσερις Περιφέρειες στις 15 Δεκεμβρίου – αφορούσαν τις Περιφέρειες, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (14 οχήματα), Ν. Αιγαίου (8 οχήματα), Ηπείρου (11 οχήματα) και Ιονίων Νήσων (6 οχήματα) με συνολικό κόστος 2, 4 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο Υγείας αναφέρει πως σε ό,τι αφορά την προμήθεια των επιπλέον 96 οχημάτων και κινητών μονάδων για τις λοιπές πέντε Περιφέρειες, δηλ. Αττικής (30 οχήματα και 15 Κινητές Μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (9 οχήματα και 4 Κινητές Μονάδες), Θεσσαλίας (13 οχήματα), Στερεάς Ελλάδας (10 οχήματα) και Δυτικής Ελλάδας (15 οχήματα) γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διοικητικές πράξεις προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η ένταξη της προμήθειας στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 με επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και συμφερότερους οικονομικούς όρους.
http://www.veriotis.gr/

Απάντηση