Φόρος 20 λεπτά στο κρασί από την Πρωτοχρονιά

Από 1.1.2016 θα επιβληθεί ειδικός φόρος 20 λεπτών ανά λίτρο (ή 15 λεπτών στο μπουκάλι των 750 ml) – Αναλυτικά τι προβλέπει η απόφαση Αλεξιάδη

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η απόφαση για την επιβολή του ειδικού φόρου 20 λεπτών ανά λίτρο (ή 15 λεπτών στο μπουκάλι των 750 ml) που θα ισχύσει από 1.1.2016.

Ενόψει των αλλαγών αυτών όμως, οι οινοπαραγωγοί μπλέκουν με αυστηρές διαδικασίες δήλωσης και εποπτείας των αποστακτηρίων τους, προκειμένου να μη θεωρηθούν… λαθρέμποροι.

Σύμφωνα με απόφαση Αλεξιάδη:

1. Για ποσότητες που δεν έχουν διατεθεί προς πώληση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, οι παραγωγοί θα προβαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των αποθεμάτων που έχουν στην κατοχή τους κατά την ημερομηνία αυτή.

2. Είτε φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρήσεις, οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω αποθέματα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές το αργότερο μέχρι 31.01.2016.

3. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του παραγωγού και κατέχουν τα εν λόγω προϊόντα για σκοπούς χονδρικής ή λιανικής πώλησης ή για επιτόπια κατανάλωση.

4. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν άδεια φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, υποχρεούνται να εισάγουν τα αποθέματα αυτά στη φορολογική αποθήκη σε καθεστώς αναστολής, άμεσα κατόπιν της έκδοσης των εν λόγω αδειών. Οι άδειες αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο έως 30.04.2016.

5. Οι μικροί οινοπαραγωγοί, οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, δηλώνουν τα αποθέματα τους, τα οποία δεν έχουν διατεθεί προς πώληση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 και υποβάλλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων έως 31.01.2016.

6. Στα πρόσωπα τα οποία παράγουν ή μεταποιούν, παρέχεται προθεσμία [δύο (2)] ετών για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και δοχείων στα οποία τοποθετούνται τα εν λόγω προϊόντα.”

Απάντηση