Μετάθεση της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας.

Ο Δήμος Βέροιας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.  3187 /53417/18-12-2015  Απόφαση του Δημάρχου,  σας ενημερώνει για:

Την μετάθεση της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας  Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας , από την Παρασκευή  25/12/2015, που είναι ημέρα εορτής των Χριστουγέννων , στην Πέμπτη 24/12/2015 και από την Παρασκευή  01/01/2016, που είναι  ημέρα εορτή της Πρωτοχρονιάς, στην  Πέμπτη   31/12/201

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                        

                                                              

                                                                                                           

Απάντηση