Χωρίς αυξήσεις, πλην αρδευτικών, τα δημοτικά τέλη της Νάουσας

Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη, πλην εκείνων των αρδευτικών (από 18 στα 20 ευρώ ανά στρέμμα) ψήφισαν, κατά πλειοψηφία οι δημοτικοί σύμβουλοι στην συνεδρίαση της
Τετάρτης 16 Δεκεμβρίου, απόντος του δημάρχου που βρίσκεται στην Αθήνα, με τους εργαζόμενους της ΕΝΚΛΩ, για να συναντήσουν κυβερνητικά στελέχη, αναφορικά με την επαναλειτουργία τους.

http://eleytheriadhs.blogspot.gr/

Απάντηση