Από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου η ανανέωση των δελτίων μετακίνησης (πάσο) των ΑμΕΑ

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Ημαθίας ανακοινώνεται ότι ξεκινάει η ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμΕΑ (πάσο) για το έτος 2015.

Η ανανέωση των παλαιών και η έκδοση των νέων δελτίων γίνεται από την Υπηρεσία μας, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του τόπου κατοικίας των δικαιούχων.

Η έκδοση των νέων δελτίων και η ανανέωση των παλαιών ξεκινάει από τις 18 Δεκεμβρίου 2015 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Τα δελτία θα ισχύουν για το έτος 2015 και για όσο χρονικό διάστημα από το επόμενο έτος (2016) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση τους.

Απάντηση