Με το «αριστερό» μπήκε στην νέα χρήση η ΕΒΖ

Mειούμενο σε ποσοστό 27,05% «βλέπει» τον τζίρος της να βαίνει στο πρώτο τρίμηνο η ΕΒΖ

Με το «αριστερό» μπήκε και στην νέα οικονομική χρήση, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2016, η ΕΒΖ ΑΕ, η οποία εν αναμονή της απόφασης της Τράπεζας Πειραιώς για το εάν εγκρίνει ή όχι το νέο επιχειρησιακό της σχέδιο και των άλλων ενεργειών της για να βγει από το καθεστώς επιτήρησης που της έχει επιβληθεί από το ΧΑ, «βλέπει» τον τζίρος της στο πρώτο τρίμηνο να βαίνει μειούμενος σε ποσοστό 27,05% σε σχέση με πέρυσι και τις ζημίες -αν και λίγο μικρότερες- σταθερά υψηλές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. στο διάστημα Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2015, ανήλθε σε 16.816,74 χιλ. € μειωμένος κατά 27,05% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 21.471,89 χιλ. € μειωμένος κατά 52,33% έναντι της περσινής περιόδου.

Η ΕΒΖ ΑΕ για δύο χρήσεις (2013/14 & 2014/15), όπως αναφέρεται βίωσε δραματική μείωση των τιμών πώλησης της ζάχαρης στην Ελληνική αγορά, εξαιτίας μεγάλης πίεσης των τιμών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, λόγω υπεραποθεματοποίησης που οφείλεται σε συνεχείς πλεονασματικές παραγωγές.

Περαιτέρω στην Ελληνική αγορά αναπτύχθηκε ισχυρός ανταγωνισμός από τις θυγατρικές των μεγάλων ζαχαροβιομηχανιών, οι οποίες επιδιώκουν να κερδίσουν μερίδια αγοράς και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους.

Ως εκ τούτου, τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 6.165,85 χιλ. € έναντι ζημιών 6.245,60 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 6.656,52 χιλ. € έναντι ζημιών 7.630,61 χιλ. €  της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Υπό αξιολόγηση το νέο Business Plan

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι  ΕΒΖ εκπόνησε νέο Business Plan, καθώς και μελέτη αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της και παρουσίασε στην πιστώτρια Τράπεζα το επιχειρηματικό της σχέδιο με βασικούς άξονες την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων με υψηλό δείκτη κερδοφορίας και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και βελτίωση των υφιστάμενων οικονομικών μεγεθών (π.χ. κόστος παραγωγής). Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας για την αναδιάρθρωση των δανείων και αφετέρου η μετάβαση σε κερδοφορία με σταθερό θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα και παράλληλη συνέχιση της πρωτογενούς παραγωγικής δραστηριότητας, εξυπηρετώντας τη σχετική εθνική στρατηγική. Οι συζητήσεις της Διοίκησης της εταιρίας με την Τράπεζα για το θέμα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη την τρέχουσα περίοδο και από αυτές προκύπτει ότι η Τράπεζα είναι σε διαδικασία αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, καθώς και της συνολικής της πρότασης.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας του, ο όμιλος της ΕΒΖ πέραν του προγράμματος εξοικονόμησης κόστους και επίτευξης συνεργιών, μέσω της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, εξετάζει μία σειρά πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και την αποτελεσματική εκμετάλλευση και διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των θυγατρικών και αναθεώρηση συμφωνιών με συνεργάτες του.

Comment here