Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας Νίκος Μπρουσκέλης: Ευχαριστεί τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας Νίκος Μπρουσκέλης με ανάρτησή  στο FB μόλις τώρα, ευχαριστεί τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας για την απόφαση προτροπή στα μέλη του να ενισχύσουν το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ
Ευχαριστώ θερμά τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας για την ενέργεια του.

Απάντηση