Ενα στα τρία μαγαζιά είναι κλειστό-Οι μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι, θύματα της κρίσης

Ένα στα τρία εμπορικά καταστήματα παραμένει κλειστό, παρά το γεγονός ότι η αναλογία μεταξύ ανοιχτών και κλειστών καταστημάτων δείχνει να σταθεροποιείται.

Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικής Επιχειρηματικότητας και τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για τον Σεπτέμβριο του 2015, σταθεροποιείται  σε ποσοστό 32% προς 27% η αναλογία μεταξύ κλειστών και ανοικτών επαγγελματικών στεγών στην εμπορική αγορά της Αθήνας.

“Αλλά και πάλι ένα στα τρία μαγαζιά είναι κλειστό” επισημαίνει ο ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδης.

Τα «λουκέτα» αφορούν κυρίως στον τομέα ένδυσης και εμπορίας κοσμημάτων ενώ η επέκταση των επιχειρήσεων αφορά στην εμπορία τροφίμων και αναψυχής.

Ανθεκτικότερες είναι οι επιχειρήσεις σε μικρότερες και τοπικές αγορές ενώ στους μεγάλους δρόμους είναι εντονότερο το φαινόμενο να κλείνουν επιχειρήσεις.

Κύρια αιτία μείωσης της εμπορικής δραστηριότητας όπως καταγράφεται από την ΕΣΕΕ είναι η φυγή από το κέντρο των μεσαίων και ανώτερων μεσαίων κοινωνικών κατηγοριών πληθυσμού προς τα προάστια, η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων και οι ευκολίες που προσφέρουν οι μεγάλες εμπορικές επιφάνειες στην περιφέρεια της πόλης, η μετακίνηση από το κέντρο δημόσιων υπηρεσιών αλλά και η πολυεπίπεδη κοινωνική κρίση.

 

Απάντηση