Συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το χαράτσι

Από την  Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αναμένεται η ετυμηγορία  για το αν είναι συνταγματικό ή μη το χαράτσι  που εισπράχθηκε  μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ

Αναμένεται η  απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η οποία θα κρίνει οριστικά εάν είναι  αντισυνταγματικό και αντίθετο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το «χαράτσι» (Έκτακτο Ειδικό Τέλος υπέρ του Δημοσίου στις Ηλεκτροδοτούμενες Δομημένες Επιφάνειες- Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που εισπράχθηκε  μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

 Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπό την πρόεδρο της Βασιλική Θάνου, συζητήθηκε σήμερα η υπόθεση που είχε παραπεμφθεί από το Δ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο έχει κρίνει ότι το χαράτσι είναι αντισυνταγματικό και αντίθετο στην ΕΣΔΑ.

Υπενθυμίζεται, ότι η κυρία Θάνου από την θέση του μέλους του Δ΄  Τμήματος του Αρείου Πάγου είχε ταχθεί υπέρ της αντισυνταγματικότητας του επίμαχου τέλους.

Αντίθετα, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη  κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, τάχθηκε υπέρ της συνταγματικότητας του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και της μη σύγκρουσής του με την ΕΣΔΑ.

Κατ’  αρχάς, η κυρία Κουτζαμάνη ανέφερε ότι ο νομοθέτης (νόμος 4021/20110, «με την επίκληση επιτακτικών λόγων εθνικού συμφέροντος της χώρας, επέβαλε ένα έκτακτο ειδικό τέλος, το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., υπολογίζοντας ταυτόχρονα ότι, με την άμεση είσπραξη του τέλους αυτού, ή, έστω, και με την είσπραξη προκαταβολών, θα καταφέρει να πετύχει την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, που αφορούν τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας».

Στην συνέχεια η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επισήμανε ότι το χαράτσι δεν αντίκειται στα άρθρα 4, 17 και  78 του Συντάγματος και αυτό γιατί δεν αποτελεί «νέο» πάγιο φόρο επί της ακίνητης περιουσίας, αλλά έκτακτο μέτρο για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, αναφορικά με το έλλειμμα του 2011, καθώς και την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων κατά το έτος 2012.

Σύμφωνα με την κυρία Κουτζαμάνη το χαράτσι «δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί δυσανάλογη επέμβαση στην περιουσία ενός εκάστου των φορολογουμένων», αν ληφθεί υπόψη, αφενός μεν το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο εφαρμογής του (2011-2012), αφετέρου δε το ύψος αυτού σε σχέση με την αξία της βαρυνόμενης ακίνητης περιουσίας (έως 8  0/00)».

Ο συνήγορος του Δημοσίου ανέφερε ότι δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., πολύ περισσότερο μάλιστα όταν για την επιβολή του συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να καλυφθούν δημοσιονομικά κενά.

Αρχικά, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Δημοσίου ότι από το χαράτσι εισπράχθηκαν 2 δισεκατομμύρια ευρώ και μέχρι σήμερα το ποσό έχει ανέλθει  στα 6,5 δις ευρώ και σε περίπτωση που κριθεί αντισυνταγματικό τότε θα υπάρξει κίνδυνος για το δημοσιονομικό, καθώς θα χρειαστεί να επιστραφεί το ποσό αυτό.

Έντονα αντέδρασαν από την πλευρά τους οι δικηγόροι των καταναλωτικών οργανώσεων, που έχουν προσφύγει στην Δικαιοσύνη, στον ισχυρισμό του Δημοσίου ότι πρέπει να επιστραφούν τα 6,5 δις ευρώ σε περίπτωση που κριθεί αντισυνταγματικό το χαράτσι και ότι θα υπάρξει κίνδυνος από την δημοσιονομική ζημιά που θα προκληθεί.

Διευκρίνισαν οι δικηγόροι των καταναλωτικών οργανώσεων  ότι η επιστροφή των χρημάτων που εισπράχθηκαν, προϋποθέτει ότι όλοι οι πολίτες θα είχαν προσφύγει στα δικαστήρια, κάτι που δεν συμβαίνει.

Ακόμη, υποστήριξαν ότι το χαράτσι μας γυρίζει σε συνθήκες μεσαίωνα, καθώς μάλιστα η κατοχή ακινήτου δεν σημαίνει φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.

Ο δικηγόρος Γιώργος  Κόκκας, ατομικά αλλά και ως εκπρόσωπος του  Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας, που έχουν προσφύγει στην Δικαιοσύνη κατά του επίμαχου ΕΕΤΗΔΕ, τόνισε ότι το χαράτσι είναι αντισυνταγματικό καθώς επιβάλλεται χωρίς να προηγηθεί διάγνωση εάν οι πολίτες μπορούν να το πληρώσουν.

Ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που έχει κάνει παρέμβαση υπέρ των καταναλωτικών οργανώσεων, επισήμανε ότι το χαράτσι είναι αντισυνταγματικό, καθώς δεν   επιβάλλεται σύμφωνα με την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Και τόνισε ότι το βασικότερο από όλα είναι ότι χαράτσι δεν είναι μαχητό.

Υπενθυμίζεται ότι το Δ΄  Τμήμα του Αρείου Πάγου έχει κρίνει  κατά πλειοψηφία (3 υπέρ και 2 κατά) ότι το χαράτσι  παραβιάζει διατάξεις τόσο του Συντάγματος, όσο  και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.

Απάντηση