Μάρτυρες για ζημιές στα βαμβάκια 4 σειρές στο μέσο

Τέσσερις σειρές στο μέσον του κτήματος με μήκος το μήκος μιας διάστασης του αγροτεμαχίου και όχι, όπως γινόταν έως σήμερα, από ένα τμήμα (λωρίδα) που να έχει πλάτος ένα μέτρο και μήκος το μήκος μιας διάστασης του αγροτεμαχίου στο κέντρο και στα δύο άκρα του αγροτεμαχίου πρέπει να αφήσουν ως μάρτυρες στις αροτραίες καλλιέργειες και δη στα βαμβάκια που επλήγησαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις οι καλλιεργητές.
Αυτό ενημερώνει, με δελτίο τύπου του, τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Λάρισας.

Πιο αναλυτικά, αναφέρονται τα εξής:

«Προς ενημέρωση των παραγωγών όσον αφορά στις πρόσφατες βροχοπτώσεις στην περιοχή ευθύνης του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Λάρισας, σας γνωρίζουμε ότι οι ασφαλισμένοι παραγωγοί έχουν υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας της ζημιάς να υποβάλουν δήλωση στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ.

Παραγωγοί, οι οποίοι πρόκειται να δηλώσουν ζημιά στις καλλιέργειές τους από την βροχόπτωση πρέπει, όσον αφορά τις αροτραίες καλλιέργειες (π.χ. βαμβάκια) εάν η συγκομιδή γίνει πριν την εκτίμηση οφείλουν να αφήσουν μάρτυρες, δηλ. άθικτα (ασυγκόμιστα) τμήματα της καλλιέργειας ως εξής:

Τέσσερις σειρές στο μέσον του κτήματος με μήκος το μήκος μιας διάστασης του αγροτεμαχίου και όχι, όπως γινόταν έως σήμερα, από ένα τμήμα (λωρίδα) που να έχει πλάτος ένα μέτρο και μήκος το μήκος μιας διάστασης του αγροτεμαχίου στο κέντρο και στα δύο άκρα του αγροτεμαχίου. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων θα ξεκινήσει άμεσα. Όσον αφορά δε, την καταβολή αποζημιώσεων προηγούμενων ζημιών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην από 1ης /09/2015 επιστολή του προέδρου του ΕΛΓΑ, την οποία σας κοινοποιούμε εκ νέου».

Απάντηση