ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ 2018 – * ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το 2018 ήταν η χρονιά που φοβόμασταν ότι ίσως θα ήταν χειρότερη από το 2017, λόγω του γεγονότος, ότι το 2017 είχαμε μακράν την μεγαλύτερη μείωση θυμάτων συγκριτικά με όλα τα προηγούμενα χρόνια – και εννοώ τα χρόνια της κρίσης – όπου σαφώς είχαμε μείωση των τροχαίων συμβάντων και των συνεπειών αντίστοιχα, για τους γνωστούς λόγους.

Στον  παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η διαφορά του έτους  2017  και  2016.

Συγκριτικός Πίνακας  από   1-1-2017   έως 31-12-2017 &  2016
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Θανατηφόρα 678 753    Δ  =    –   75   –  9.96 %
Σοβαρά 608 742    Δ  =    –  134  –  18.06 %
Ελαφρά 9.416 9.906    Δ  =    –  490   –   4.95 %
ΣΥΝΟΛΟ 10.702 11.401    Δ  =    –  699   –   6.13 %
         
ΠΑΘΟΝΤΕΣ 2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Νεκροί 730 807    Δ  =    –   77    –  9.54 %
Βαριά  Tραυμ 705 855    Δ  =    – 150    – 17.54 %
Ελαφρ Tραυμ 12.070 12.798    Δ  =    –  728    –   5.69 %
ΣΥΝΟΛΟ 13.504 14.458    Δ  =    –  954    –   6.60 %

Στον  παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η διαφορά του έτους  2018  και  2017 :

Συγκριτικός    Πίνακας από   1-1-2018 έως  31-12-2018  & 2017
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2018 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Θανατηφόρα 653 678    Δ  =    –   25   –  3.69 %
Σοβαρά 599 608    Δ  =    –     9  –   1.31 %
Ελαφρά 9.380 9.416    Δ  =    –   36   –   0.38 %
ΣΥΝΟΛΟ 10.632 10.702    Δ  =    –   70   –   0.65 %
         
ΠΑΘΟΝΤΕΣ 2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Νεκροί 707 730    Δ  =    –  23    –  3.15 %
Βαριά  Tραυμ 699 705    Δ  =    –    6    –  0.99 %
Ελαφρ Tραυμ 12.061 12.070    Δ  =    –    9    –   0.07 %
ΣΥΝΟΛΟ 13.467 13.504    Δ  =    –   37    –   0.27 %

(*Στοιχεία ΕΛΑΣ )

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία:

 • Το 2018 είχαμε  23 νεκρούς λιγότερους  από το  2017 (730).
 • 100 λιγότερους από το 2016 (807),
 • 102 λιγότερους σε σχέση με το 2015 (805), και
 •  92 λιγότερους σε σχέση με το 2014 (799).

Αντίστοιχα, στους Βαριά Τραυματίες:

 • To 2018 είχαμε 6 λιγότερους από το 2017 (705)
 • 156 λιγότερους  από το 2016 (855),
 • 375 λιγότερους σε σχέση με το 2015 (1.074),   και
 • 369 λιγότερους σε σχέση με το 2014 (1.068).

Οι δε ελαφρά τραυματίες ήταν:

 • To 2018 είχαμε 9  λιγότερους από το 2017 (12.070)
 • 737 λιγότερους από το 2016 (12.798),
 • 898 λιγότερους σε σχέση με το  2015 (12.959),  και
 • 155 λιγότερους σε σχέση με το 2014 (13.216).

 * (Τα παραπάνω στοιχεία σε ό,τι αφορά στους νεκρούς, θα οριστικοποιηθούν στις 31.01.2019,   είναι γνωστό ότι στην πατρίδα μας θεωρείται θύμα τροχαίου όποιος καταλήγει έως και ένα μήνα μετά το τροχαίο συμβάν).

Βεβαίως θα περιμένουμε τα στοιχεία του Ε.Μ.Π., του πολυτεχνείου Κρήτης, του ΑΤΕΙ Κρήτης, του Δημοκρίτειου πολυτεχνείου Θράκης και του Σ.Ε.Σ. που τα τελευταία χρόνια μας παρέχουν πλήρη στοιχεία σχετικά με τα τροχαία.

Για τις χρονιές πριν το 2014 δεν μπορεί να γίνει σύγκριση – υπήρχε μια άλλη πραγματικότητα, σε υποδομές, παιδεία, ενημέρωση κ.λ.π.  – τα θύματα ήταν πολύ περισσότερα (το 2.000 είχαμε 2.103 νεκρούς – σχεδόν 6 νεκροί/ημέρα –  4.213 βαριά τραυματίες και 26.166 ελαφρά), ο παρακάτω πίνακας είναι σαφής.

Αναρτήθηκε από:Μανώλης Πεχλιβανίδης

Απάντηση