ΑΘΛΗΤΙΚΑΗΜΑΘΙΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Συμπληρωματική Προκήρυξη Γ’ Ερασιτεχνικής (ΕΠΣ Ημαθίας) 2019-2020

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας, έχοντας υπόψη:

1. την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.

2. το ισχύον Καταστατικό της, ως και αυτό της Ε.Π.Ο.

3. τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων
και του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., όπως ισχύουν σήμερα.

4. τις διατάξεις Κανονισμών Παιδιάς Ποδοσφαίρου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από τις διεθνείς
συμβάσεις της F.I.F.A.

5. τις διατάξεις Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

6. Τους βαθμολογικούς πίνακες των Σωματείων όλων των κατηγοριών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας της ποδοσφαιρικής
περιόδου 2018-2019.

7. την υπ’ αριθ. πρωτ. 46 / 2019 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ημαθίας

8. τις οριστικές δηλώσεις συμμετοχών των Σωματείων στα Πρωταθλήματα της δικαιοδοσίας της για
την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020

9. την Προκήρυξη Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ. Ημαθίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-
2020, εκδοθείσα με αριθ. πρωτ. 211/29-7-2019 και την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 211/23-9-2019.
Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Ε Ι
Τα άρθρα 1, 2 και 21 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020 μεταξύ
Ερασιτεχνικών Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της που είχε εκδοθεί με το υπ’ αριθ. 211/29-7-2019
έγγραφο της, ως εξής:
[2]

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Στους αγώνες των πρωταθλημάτων αυτών, που προκηρύσσονται με την παρούσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Αγώνων Ποδοσφαίρου και σύμφωνα με την προκήρυξη και τους πίνακες με την τελική βαθμολογική κατάταξη
των Σωματείων της προηγούμενης ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019, αλλά και τις οριστικές δηλώσεις
συμμετοχών των Σωματείων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και δήλωσαν εν τέλει συμμετοχή τα παρακάτω
Σωματεία:
Για τα πρωταθλήματα της Α΄ και της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ισχύουν ως έχουν οι αντίστοιχες
παράγραφοι της αρχικής προκήρυξης, εκδοθείσας με αριθ. πρωτ. 211/29-7-2019 και της τροποποίησης
της, εκδοθείσας με αριθ. πρωτ. 211/23-9-2019.

Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΕ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ
ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΗΣΑΚΙΟΥ

ΠΑΛΑΣΙΔΕΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΟΞΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΟΞΑ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. α. Το πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε ΕΝΑΝ (1) όμιλο των ΔΕΚΑΕΞΙ (16)
Σωματείων.
β. Το πρωτάθλημα της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε ΔΥΟ (2) ομίλους των ΔΕΚΑ (10)
Σωματείων.
γ. Το πρωτάθλημα της Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε ΔΥΟ (2) ομίλους των ΕΞΙ (6)
Σωματείων.
ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ – PLAY-OFF & PLAY-OUT – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ
Για τα πρωταθλήματα της Α΄ και της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ισχύουν ως έχουν οι αντίστοιχες
παράγραφοι της αρχικής προκήρυξης, εκδοθείσας με αριθ. πρωτ. 211/29-7-2019 και της τροποποίησης
της, εκδοθείσας με αριθ. πρωτ. 211/23-9-2019.
Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία
Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε ΔΥΟ (2) ομίλους των ΕΞΙ (6) ομάδων, με τον παρακάτω τρόπο:
κανονική περίοδος
α. Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α΄ και β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβάθμησης ομάδων, προκειμένου για
θέσεις που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες των επόμενων φάσεων (play-off), κατά τα ανωτέρω,
ισχύουν τα κριτήρια που θέτει ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου, όπως περιγράφονται και στο άρθρο 22 της
παρούσας προκήρυξης.

Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από την 1η μέχρι και την 6η θέση (κανονική περίοδος).

[3]

β. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 5η μέχρι και την 6η της βαθμολογίας καθενός από τους δύο
ομίλους της κατηγορίας οριστικοποιούν τις θέσεις τους στον τελικό βαθμολογικό πίνακα της ποδοσφαιρικής
περιόδου 2019-2020 και ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στη διαδικασία των play-off.
γ. Με τη λήξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος συντάσσεται ειδικός πίνακας (εναρκτήριος
βαθμολογίας αγώνων play-off) με τη βαθμολογία των ομάδων. Για τη σύνταξη του εν λόγω πίνακα λαμβάνεται
υπόψη το σύνολο των βαθμών που κατέκτησαν οι ομάδες κατά την κανονική περίοδο της ποδοσφαιρικής
περιόδου 2019-2020, με την εξής συνάρτηση:

Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες ξεκινούν με το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσαν κατά την
κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.
play-off

α. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 1η μέχρι και την 4η της βαθμολογίας καθενός από τους ΔΥΟ
(2) ομίλους στην κανονική περίοδο συμμετέχουν στη διαδικασία των play-off.

β. Το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει διεξαγωγή ΕΞΙ (6) αγωνιστικών ημερών, ενώ οι ομάδες θα
αγωνιστούν σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις, οι οποίες ορίζονται μετά από κλήρωση που θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Ε.Π.Σ. Ημαθίας, σε χρόνο που θα καθοριστεί εγκαίρως από τη Διοργανώτρια Αρχή και πάντοτε μετά
το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

γ. Σε περίπτωση ισοβάθμησης ομάδων, κατά τα ανωτέρω, ισχύει το άρθρο 20 του Κανονισμού Αγώνων
Ποδοσφαίρου, όπως περιγράφεται και στο άρθρο 22 της παρούσας προκήρυξης, εφαρμοζόμενο στους αγώνες
των play-off.

Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από την 1η μέχρι και την 4η θέση της βαθμολογίας καθενός από
τους δύο ομίλους.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων play-off οι συμμετέχουσες ομάδες καταλαμβάνουν τις νέες τους θέσεις στον
βαθμολογικό πίνακα, σύμφωνα με τις οποίες:

α. Οι πρωταθλήτριες ομάδες των ΔΥΟ (2) ομίλων ΠΡΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ στην Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία.

β. Ορίζεται ΜΟΝΟΣ αγώνας κατάταξης μεταξύ των πρωταθλητριών των ΔΥΟ (2) ομίλων της Γ΄ Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας για την ανάδειξη του πρωταθλητή της κατηγορίας. Ο αγώνας αυτός διεξάγεται στην έδρα της ομάδας
που κατατάχθηκε ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος, μετά τη διαδικασία των play-off,
σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου.

γ. ΠΡΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ στη Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία, εκτός από τις ΔΥΟ (2) πρωταθλήτριες ομάδες των ΔΥΟ
(2) ομίλων της Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, και οι ΔΥΟ (2) δευτεραθλήτριες ομάδες των ΔΥΟ (2) ομίλων της Γ΄
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία των αγώνων play-off, καθώς και όσες συνολικά
ομάδες απαιτείται ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 24 Σωματείων για τη Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία της
επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου 2020-2021.
Ειδικότερα, εάν υποβιβαστεί στα τοπικά πρωταθλήματα η μία ή και οι δύο ομάδες που ανήκουν στη δύναμη της
Ε.Π.Σ. Ημαθίας και αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής, τότε, προκειμένου να διατηρηθεί
σταθερός ο αριθμός των ομάδων της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ισχύουν τα ακόλουθα:

 Σε περίπτωση ΚΑΝΕΝΟΣ (0) υποβιβασμού από τη Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική, ΠΡΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ οι ΔΥΟ (2) τριταθλήτριες των ΔΥΟ (2) ομίλων της Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
η ομάδα από τις ΔΥΟ (2) τετραθλήτριες των ΔΥΟ (2) ομίλων που συγκέντρωσε τους περισσότερους
βαθμούς, μετά τη διαδικασία των play-off, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο Κανονισμός Αγώνων
Ποδοσφαίρου.

 Σε περίπτωση ΕΝΟΣ (1) υποβιβασμού από τη Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική, ΠΡΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΜΟΝΟ οι ΔΥΟ (2) τριταθλήτριες των ΔΥΟ (2) ομίλων της Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
[4]

 Σε περίπτωση ΔΥΟ (2) υποβιβασμών από τη Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική, ΠΡΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ
ΜΟΝΟ η ομάδα από τις ΔΥΟ (2) τριταθλήτριες των ΔΥΟ (2) ομίλων που συγκέντρωσε τους περισσότερους
βαθμούς, μετά τη διαδικασία των play-off, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο Κανονισμός Αγώνων
Ποδοσφαίρου.

δ. Ορίζεται η ενιαία βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της κατηγορίας και η σειρά των επιλαχουσών ομάδων
για την κάλυψη οποιουδήποτε κενού υπάρχει στην Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία την επόμενη ποδοσφαιρική
περίοδο 2020-2021, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου.

ε. Όλα τα υπόλοιπα Σωματεία που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα της Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Σ.
Ημαθίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ στην ίδια κατηγορία για την ποδοσφαιρική
περίοδο 2020-2021.

ζ. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας επιτροπής πρωταθλήματος να ματαιώσει κάποιον αγώνα
play-off, εφόσον από τον βαθμολογικό πίνακα της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής της τρέχουσας
ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-2020 δεν προκύπτει ουσιαστικός λόγος τέλεσης του.

Στην περίπτωση αυτή, οι ομάδες που συγκέντρωσαν περισσότερους βαθμούς και κατατάχθηκαν
ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα μετά τη διαδικασία των play-off, καταλαμβάνουν την υψηλότερη
θέση στην τελική κατάταξη.

Αναρτήθηκε από : Μανώλης Πεχλιβανίδης

Απάντηση