Πολυεθνική κοινοτική έρευνα InSCI (Διεθνής Μελέτη για τα Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού)

Το Τμήμα Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης συμμετέχει επίσημα στην πολυ-εθνική κοινοτική έρευνα InSCI (Διεθνής Μελέτη για τα Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού – InternationalSpinalCordInjurySurvey), που αποτελεί την πρώτη έρευνα σχετικά με την κάκωση νωτιαίου μυελού με ταυτόχρονη διεξαγωγή και στις έξι περιφέρειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε όλο τον κόσμο.

Στην μελέτη συμμετέχουν μέσω ερωτηματολογίου όσοι έχουν υποστεί παραπληγία ή τετραπληγία μετά τραυματισμό ή παθολογική βλάβη και βρίσκονται σε χρόνια φάση. Δεν αφορά σε άτομα με συγγενή βλάβη (π.χ. μηνιγγομυελοκήλη), σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσο κινητικού νευρώνα, σύνδρομο Guillain Barre ή όσους βρίσκονται σε αρχική φάση αποκατάστασης. Το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από το Τμήμα ακολουθώντας συγκεκριμένη μεταφραστική διαδικασία οριζόμενη από τον ΠΟΥ και διανέμεται προς συμπλήρωση από το ίδιο το άτομο με παραπληγία ή τετραπληγία σε χαρτί ή online με την χρήση ατομικού κωδικού.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στη σελίδα www.insci.network/gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Δρ. Χριστίνα Αναστασία Ραπίδη, Πρόεδρο Τμήματος Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. προκειμένου να λάβουν τον ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ερωτηματολόγιο στο [email protected] (και με γραπτή επικοινωνία στο κινητό τηλέφωνο 6942404275).

Η ανταπόκρισή σας είναι σημαντική προκειμένου να συγκεντρωθεί ένα ικανοποιητικό αντιπροσωπευτικό δείγμα καθώς τα επιδημιολογικά στοιχεία στη χώρα μας είναι εξαιρετικά φτωχά.

Αναρτήθηκε από:Μανώλης Πεχλιβανίδης

Απάντηση