ΑΘΛΗΤΙΚΑΗΜΑΘΙΑ

Αγωνιστικό πρόγραμμα Σαββατοκύριακο 29/30-9 για τα τμήματα υποδομής του Μακροχωρίου

Το Αγωνιστικό πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο 29/30 – 9 – 2018

Σάββατο πρωί :Τα τμήματα: Κ14/Κ12 / Κ10 / Κ8 / Κ6 θα αγωνιστούν με τα αντίστοιχα τμήματα του Παοκ Μελίκης στην έδρα μας
Έναρξη αγώνων για τα τμήματα
Κ12-Κ10-Κ8-Κ6 10 : 30 Π.Μ συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 10 : 00 Π.Μ

Έναρξη Αγώνα για το τμήμα Κ14 10 : 30 Π.Μ
συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 9 : 15 Π.Μ (βοηθητικό γήπεδο Μακροχωρίου)

Για το τμήμα Κ16 θα γίνει νέα ανάρτηση για την ενημέρωση των ποδοσφαιριστών

Κυριακή ρεπό για όλα τα τμήματα

Αναρτήθηκε από:Μανώλης Πεχλιβανίδης

Απάντηση