ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει για τις υποχρεώσεις και συνέπειες για όσους έχουν ζώα συντροφιάς(Σκύλους Γάτες)

Σύμφωνα με το ν. 4039/2012, άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014, ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται :
να μεριμνά για την σήμανση και την καταγραφή του ζώου του καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας
να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο
να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του
να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό
να μην εγκαταλείπει το ζώο του
να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας
να μεριμνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες
να προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του
Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης σκύλου :
μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό
οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους
για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του.
Η διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων των ανωτέρω νόμων επιφέρει την επιβολή προστίμων.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης

Τόκας Σωτήριος

Απάντηση