ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΗΜΑΘΙΑ

Βράβευση του Δήμου Βέροιας ως Προορισμού Αριστείας στον Πολιτιστικό Τουρισμό

Ο Δήμος Βέροιας κατέλαβε το βραβείο του πρώτου επιλαχόντα προορισμού αριστείας με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμού του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης EDEN “European Destinations of Excellence” Cultural Tourism – «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» Πολιτιστικός Τουρισμός. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από διάφορους προορισμούς, αξιολογήθηκαν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και επιλέχθηκαν πέντε προορισμοί. Τα κριτήρια που η επιτροπή αξιολόγησε ήταν ο υπάρχων πολιτιστικός πλούτος αλλά και οι δράσεις αξιοποίησης, οργάνωσης και ανάδειξης του συγκεκριμένου πλούτου από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών.

 

Η εθνική τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ κ. Κωνσταντίνου Τσέγα. Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου κα Ευρυδίκη Κουρνέτα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Πρέσβεις του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κροατίας και Λουξεμβούργου.

 

Το βραβείο για τη Βέροια παρέλαβε ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης ενώ ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Βασίλης Λυκοστράτης παρουσίασε στους παρευρισκόμενους τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού.

 

Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας (EDEN) έχει στόχο να προωθήσει μοντέλα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στον οικονομικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό τομέα. Κάθε δεύτερο χρόνο επιλέγεται ένα θέμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τις Εθνικές Τουριστικές Αρχές. Οι συμμετέχοντες προορισμοί πρέπει να δείξουν ότι έχουν αναπτύξει ένα μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης βασισμένο κάθε φορά στο επιλεχθέν θέμα.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για το Δήμο Βέροιας γιατί μέσω του προγράμματος αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην προβολή των αναδυόμενων ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών αριστείας, στην ανάδειξη της ευρωπαϊκής τουριστικής ποικιλομορφίας, στην εξισορρόπηση των τουριστικών ροών προς μη παραδοσιακούς προορισμούς, στην επιβράβευση βιώσιμων μορφών τουρισμού και γενικότερα στην δικτύωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των βραβευμένων προορισμών ως πρότυπα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Απάντηση