ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τροπολογία προβλέπει τη χορήγηση άδειας φαρμακείου και σε μη φαρμακοποιούς

Τη δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείου και από μη φαρμακοποιούς προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε την Τετάρτη, στη Βουλή στο νομοσχέδιο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» και με την οποία εκπληρώνεται ένα ακόμη προαπαιτούμενο που είχαν θέσει οι θεσμοί στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης.

Με την τροπολογία αυτή , δίνεται η άδεια φαρμακείου σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού, αλλά και σε συνεταιρισμούς που είναι μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας.

Αυτό θα γίνεται εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που έχουν ως στόχο την προστασία των καταναλωτών από την ανεξέλεγκτη διαθεσιμότητα των φαρμάκων, την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω της προκλητής ζήτησης – κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και εν γένει την προστασία του ασθενούς κατά τη χορήγηση των φαρμάκων και την εκτέλεση των συνταγών. Για το λόγο αυτό το φαρμακείο θα πρέπει να απασχολεί υπεύθυνο φαρμακοποιό και ας ανήκει σε μη φαρμακοποιό.

Αντίδραση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για το άνοιγμα του επαγγέλματος

Κατά την τροπολογία, ο κάτοχος της άδειας μπορεί να λειτουργήσει φαρμακείο είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, πλην αυτής της ανώνυμης εταιρείας.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια λειτουργίας των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής πλην ανωνύμου εταιρείας θα καθορίζονται πλέον με Προεδρικό Διάταγμα έπειτα από πρόταση του υπουργού Υγείας, και όχι με κοινή υπουργική απόφαση, κάτι που είχε καταπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Απάντηση