ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΑΙΔΕΙΑΥΓΕΙΑΣ

 To ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας συμμετέχει και φέτος σε eTwinning έργο με τίτλο «Life from my perspective» .

 To ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας συμμετέχει και φέτος σε eTwinning έργο με τίτλο «Life from my perspective» .

To ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας συνεχίζει δυναμικά και ήδη δημιουργεί για τη 2η συμμετοχή του για φέτος σε eTwinning έργο με τίτλο «Life from my perspective» .  Το πώς βλέπουν και κατανοούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Ενώ προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες ευκολότερη,  μερικές φορές ενδέχεται να αγνοούμε τι νιώθουν και πώς αυτά την αντιλαμβάνονται. Όταν όμως τους δίνεται η ευκαιρία και τους παρέχεται υποστηρικτικό περιβάλλον και  κατάλληλες  συνθήκες, μπορούν να μας μεταφέρουν την οπτική τους για τη ζωή και να εκφράζονται. Με αυτόν τον τρόπο, μεγαλώνουμε χαρούμενα άτομα που έχουν αναπτύξει αυτοπεποίθηση, μπορούν να επεξεργάζονται νέες πληροφορίες και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον αξιοποιώντας τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Με το έργο αυτό στοχεύουμε να κατανοήσουμε το περιβάλλον των μαθητών μας μέσα από τη δική τους οπτική και να συμβάλλουμε στην έκφραση των ταλέντων τους αλλά και στην ενίσχυση  της αυτοπεποίθησή τους.

 

 

Απάντηση