ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑΠΑΙΔΕΙΑ

Αίτησης για κάλυψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αίτησης για κάλυψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ειδική πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 «Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.» του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) καλεί με την αριθ. 147612/E4/29-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΨΒ46ΜΤΛΗ-7Ι7) ειδική πρόσκληση τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν ενταχθεί στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄και Γ2΄ υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ των αριθ. 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2020-2021 σε:
⦁ συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης
⦁ Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)
⦁ σχολική μονάδα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης,
όπως αναφέρονται αναλυτικά στα 3 παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης,

ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών στο πλαίσιο της αριθ. 105899/Ε4/13-8-2020 (ΑΔΑ: 90Ε946ΜΤΛΗ-2ΙΞ) εγκυκλίου-πρόσκλησης.
Περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία ορίζονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Παρασκευή 30/10/2020 έως και την Τρίτη 3/11/2020.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων είναι αναρτημένο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ως άνω ιστοσελίδα (https://opsyd.sch.gr/).

εδώ

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΚΕΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΕΕΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – 25 ώρες
2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – 25 ώρες
3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – 25 ώρες
4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ21 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – 25 ώρες
5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – 25 ώρες
6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ21 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ – 15 ώρες , Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο ΚΑΒΑΛΑΣ – 10 ώρες
7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ – 25 ώρες
8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 1ο  ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – 25 ώρες
9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 30 ΔΕ01 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – 30 ώρες
10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – 25 ώρες
11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – 25 ώρες
12 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ – 25 ώρες
13 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ – 25 ώρες
14 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ22 ΕΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑ – ΕΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ – 25 ώρες
15 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ – 25 ώρες
16 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΝΟ – ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ – 25 ώρες
17 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ – 25 ώρες
18 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 11ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗ – 25 ώρες
19 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – 25 ώρες
20 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ – 25 ώρες
21 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟ Μ.Δ.Δ.Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ – 25 ώρες
22 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – 25 ώρες
23 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ – 25 ώρες
24 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ – 25 ώρες
25 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ – 25 ώρες
26 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – 25 ώρες
27 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ – 25 ώρες
28 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – 25 ώρες
29 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – 25 ώρες
30 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ – 25 ώρες
31 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – 25 ώρες
32 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – 25 ώρες
33 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ – 25 ώρες
34 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ – 25 ώρες
35 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – 25 ώρες
36 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – 25 ώρες
37 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ – 25 ώρες
38 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – 25 ώρες
39 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – 25 ώρες
40 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – 25 ώρες
41 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – 25 ώρες
42 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – 25 ώρες
43 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – 25 ώρες
44 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – 25 ώρες
45 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ENIAIO ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ-ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ – 25 ώρες
46 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ENIAIO ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ-ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ – 25 ώρες
47 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – 25 ώρες
48 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – 25 ώρες
49 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 30 ΔΕ01 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 30 ώρες
50 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑ – 25 ώρες
51 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 25 ώρες
52 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ23 ΕΕΕΕΚ ΓΑΛΑΤΑΣ – 25 ώρες
53 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΤΖΑ – 25 ώρες
54 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ23 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – 25 ώρες
55 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – 25 ώρες
56 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – 25 ώρες
57 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – 25 ώρες
58 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) BRAILLE 25 ΠΕ29 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (πρώην ΤΥΦΛΩΝ ΠΟΛΥΑΝΑΠΗΡΩΝ) – 25 ώρες
59 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – 25 ώρες
60 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ – ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (κέντρο ΣΔΕΥ)
61 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ (κέντρο ΣΔΕΥ)
62 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ – 25 ώρες
63 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – 25 ώρες
64 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ – 25 ώρες
65 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ – 25 ώρες
66 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ23 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 25 ώρες
67 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 25 ώρες
68 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 25 ώρες
69 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 25 ώρες
70 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 25 ώρες
71 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – 25 ώρες
72 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 25 ώρες
73 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΕΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – 30 ώρες
74 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ENIAIO ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙO ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – 25 ώρες
75 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ENIAIO ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙO ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – 25 ώρες
76 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ30 ENIAIO ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙO ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (κέντρο ΣΔΕΥ)
77 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ – 25 ώρες
78 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – 25 ώρες
79 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – 25 ώρες
80 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 25 ώρες
81 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 25 ώρες
82 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΜΟΥ – 25 ώρες
83 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ – 25 ώρες
84 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ – 25 ώρες
85 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΙΚΑΡΙΑΣ – 25 ώρες
86 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΙΚΑΡΙΑΣ – 25 ώρες
87 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ22 ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 25 ώρες
88 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – 25 ώρες
89 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 25 ώρες
90 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΕΕΕΕΚ – 25 ώρες
91 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ23 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ – 25 ώρες
92 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – 25 ώρες
93 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – 25 ώρες
94 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 25 ώρες
95 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ “ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ” – 25 ώρες
96 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ – 25 ώρες
97 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ – 25 ώρες
98 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙAΣ – 25 ώρες
99 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 25 ώρες
100 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) ΑΧΑΪΑΣ  «Γέφυρα – γέφυρα Αλληλεγγύης & Επικοινωνίας» – 30 ώρες
101 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ22 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) ΑΧΑΪΑΣ  «Γέφυρα – γέφυρα Αλληλεγγύης & Επικοινωνίας» – 25 ώρες
102 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ23 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) ΑΧΑΪΑΣ  «Γέφυρα – γέφυρα Αλληλεγγύης & Επικοινωνίας» – 25 ώρες
103 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥ – 15 ώρες , ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  – 10 ώρες
104 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ28 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥ – 25 ώρες
105 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ – 30 ώρες
106 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ – 25 ώρες
107 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΤΡΑΣ – 25 ώρες
108 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (κέντρο ΣΔΕΥ)
109 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ23 ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑ (κέντρο ΣΔΕΥ)
110 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ – 25 ώρες
111 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ21 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – 25 ώρες
112 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ22 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – 25 ώρες
113 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ23 ΕΕΕΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ – ΕΕΕΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – 25 ώρες
114 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΕΕΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ – ΕΕΕΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – 25 ώρες
115 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – 25 ώρες
116 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΕΕΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ – ΕΕΕΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – 25 ώρες
117 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – 25 ώρες
118 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ – 25 ώρες
119 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 1o ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – 25 ώρες
120 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 25 ώρες
121 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΕΕΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 15 ώρες , ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 10 ώρες
122 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 25 ώρες
123 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 25 ώρες
124 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 10 ώρες , ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ – 15 ώρες
125 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – 15 ώρες , ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 10 ώρες
126 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 6ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 25 ώρες
127 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ – 25 ώρες
128 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ23 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (κέντρο ΣΔΕΥ)
129 ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 30 ΔΕ01 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ – 30 ώρες
130 ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ21 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – 25 ώρες
131 ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – 25 ώρες
132 ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – 30 ώρες
133 ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΕΕΕΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΕΕΕΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 30 ώρες
134 ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 25 ώρες
135 ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ30 ΕΕΕΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΕΕΕΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (κέντρο ΣΔΕΥ)
136 ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ23 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ – 13 ώρες , 4/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 12 ώρες
137 ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ30 4/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (κέντρο ΣΔΕΥ)
138 ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ28 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – 25 ώρες
139 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 30 ΔΕ01 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ – 30 ώρες
140 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ” – 30 ώρες
141 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) ΤΥ-ΖΕΠ 25 ΠΕ30 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ – 25 ώρες
142 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ28 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – 15 ώρες , 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 10 ώρες
143 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 30 ώρες
144 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 25 ώρες
145 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 25 ώρες
146 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ – 30 ώρες
147 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ – 25 ώρες
148 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ – 5 ώρες , ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ – 20 ώρες
149 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ – 25 ώρες
150 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – 25 ώρες
151 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – 30 ώρες
152 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – 25 ώρες
153 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (κέντρο ΣΔΕΥ)
154 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 2ο ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ – 30 ώρες
155 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 1ο ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – 25 ώρες
156 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 2ο ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ – 25 ώρες
157 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 25 ώρες
158 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 25 ώρες
159 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ – 25 ώρες
160 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ – 30 ώρες
161 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ – 25 ώρες
162 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 10ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 15 ώρες , 4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 10 ώρες
163 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ – 25 ώρες
164 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 25 ώρες
165 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 25 ώρες
166 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 25 ώρες
167 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ – 25 ώρες
168 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΕΕΕΕΚ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ – 30 ώρες
169 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – 25 ώρες
170 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΕΕΕΚ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ – 25 ώρες
171 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – 25 ώρες
172 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Αγ. Αθανασίου – 25 ώρες
173 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 25 ώρες
174 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – 25 ώρες
175 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – 25 ώρες
176 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ28 13ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ – 25 ώρες
177 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 3/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά – 25 ώρες
178 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 3/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά – 25 ώρες
179 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 30 ΔΕ01 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΧΟΥ – 30 ώρες
180 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ – 25 ώρες
181 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ – 25 ώρες
182 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ – 25 ώρες
183 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 7ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – 25 ώρες
184 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 25 ώρες
185 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ – 25 ώρες
186 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ – 25 ώρες
187 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ – 25 ώρες
188 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – 25 ώρες
189 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – 25 ώρες
190 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – 25 ώρες
191 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΕΕΕΚ ΝΑΟΥΣΑ – ΕΕΕΕΚ ΝΑΟΥΣΑΣ – 25 ώρες
192 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – 25 ώρες
193 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ28 ΕΕΕΕΚ ΒΕΡΟΙΑ – 25 ώρες
194 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΕΕΕΚ ΝΑΟΥΣΑ – ΕΕΕΕΚ ΝΑΟΥΣΑΣ – 25 ώρες
195 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – 30 ώρες
196 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – 25 ώρες
197 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – 25 ώρες
198 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – 25 ώρες
199 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ28 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ – ΕΙΔΙΚΟ – 25 ώρες
200 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ – 25 ώρες
201 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ – 25 ώρες
202 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – 25 ώρες
203 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – 25 ώρες
204 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΡΒΗΣ – 25 ώρες
205 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ – 25 ώρες
206 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ – 25 ώρες
207 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 30 ΔΕ01 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ – 30 ώρες
208 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ – 25 ώρες
209 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ – 25 ώρες
210 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ – 25 ώρες
211 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ – 25 ώρες
212 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 30 ΔΕ01 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ – 30 ώρες
213 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ23 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ (κέντρο ΣΔΕΥ)
214 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ30 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ (κέντρο ΣΔΕΥ)
215 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – 25 ώρες
216 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ23 ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 25 ώρες
217 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 25 ώρες
218 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 25 ώρες
219 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 25 ώρες
220 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 25 ώρες
221 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΕΕΕΚ ΤΥΜΠΑΚΙ – ΕΕΕΕΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – 25 ώρες
222 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 30 ΔΕ01 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 30 ώρες
223 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΙΡΩΝ – 25 ώρες
224 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – 15 ώρες , 3ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 10 ώρες
225 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – 25 ώρες
226 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΜΠΙΑ-ΜΟΙΡΩΝ – ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – 20 ώρες , ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ – ΠΟΜΠΙΑ – 5 ώρες
227 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου – 25 ώρες
228 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ – 25 ώρες
229 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 26ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – 25 ώρες
230 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ – 25 ώρες
231 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 34ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 25 ώρες
232 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – 25 ώρες
233 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – 25 ώρες
234 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΗΡΟΔΟΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ – 25 ώρες
235 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – 20 ώρες , ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – 5 ώρες
236 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ – 25 ώρες
237 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – 15 ώρες , ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – 10 ώρες
238 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ – 10 ώρες,  ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ – 15 ώρες
239 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – 25 ώρες
240 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – 20 ώρες , ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – 5 ώρες
241 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ – 25 ώρες
242 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΟΥ – 25 ώρες
243 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ – 25 ώρες
244 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – 25 ώρες
245 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – 25 ώρες
246 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ – 10 ώρες , 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ – 15 ώρες
247 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ – 25 ώρες
248 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ – 25 ώρες
249 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ – 25 ώρες
250 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΠΡΩΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – 25 ώρες
251 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 30 ΔΕ01 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ – ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ – 30 ώρες
252 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΛΕ – 25 ώρες
253 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χανίων – 25 ώρες
254 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ28 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κισάμου – 25 ώρες
255 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 Μουσικό Σχολείο Θερίσου – 25 ώρες
256 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ23 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ – ΗΛΙΑΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ – 25 ώρες
257 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ – 25 ώρες
258 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ – 25 ώρες
259 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 2ο  ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – 25 ώρες
260 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ – ΗΛΙΑΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ – 25 ώρες
261 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ – 25 ώρες
262 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – 25 ώρες
263 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ23 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ – 25 ώρες
264 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ – 25 ώρες
265 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 ΕΕΕΕΚ ΡΟΔΟΣ – ΕΕΕΕΚ ΡΟΔΟΥ – 25 ώρες
266 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ – 25 ώρες
267 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 30 ΔΕ01 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ – 30 ώρες
268 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝΔΟΥ – 25 ώρες
269 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝΔΟΥ – 25 ώρες
270 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ – 12 ώρες , ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ) – 13 ώρες
271 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ) – 25 ώρες
272 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ – 25 ώρες
273 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΙΟΣ – 25 ώρες
274 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ – ΚΑΛΛΙΜΑΘΕΙΟ – 25 ώρες
275 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ – 25 ώρες
276 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ – 25 ώρες
277 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ – 25 ώρες
278 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ- ΚΩ – 25 ώρες
279 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΘΗΡΑΣ – 25 ώρες
280 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΘΗΡΑΣ – 25 ώρες
281 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ – 25 ώρες
282 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΡΩΝ – 25 ώρες
283 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – 25 ώρες
284 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – 25 ώρες
285 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – 25 ώρες
286 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 4ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – 25 ώρες
287 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΣ – 25 ώρες
288 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ – 25 ώρες
289 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Πάρου – 25 ώρες
290 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ – 25 ώρες
291 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ – 25 ώρες
292 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 6ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ – 25 ώρες
293 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ – 25 ώρες
294 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ – 25 ώρες
295 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ – 25 ώρες
296 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ23 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Ερμιονίδας – 25 ώρες
297 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Ερμιονίδας – 25 ώρες
298 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – 25 ώρες
299 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – 25 ώρες
300 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (κέντρο ΣΔΕΥ)
301 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ30 ΕΕΕΕΚ ΑΡΚΑΔΙΑ – ΕΕΕΕΚ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ (κέντρο ΣΔΕΥ)
302 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 4ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – 25 ώρες
303 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – 30 ώρες
304 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – 25 ώρες
305 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ21 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ – 25 ώρες
306 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ – 25 ώρες
307 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ28 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ – 25 ώρες
308 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ – 25 ώρες
309 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – 25 ώρες
310 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 25 ώρες
311 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30 ΔΕ01 ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑ – ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – 30 ώρες
312 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ21 ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑ – ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – 25 ώρες
313 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ22 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ – 25 ώρες
314 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ – 25 ώρες
315 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑ – ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – 25 ώρες
316 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΔΕΑΥ 25 ΠΕ23 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΑΜΑΡΙΩΝ (κέντρο ΣΔΕΥ)
317 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ23 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ – 25 ώρες
318 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – 19 ώρες , ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – 5 ώρες
319 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) ΤΥ-ΖΕΠ 25 ΠΕ30 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ – 25 ώρες
320 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗΣ – 25 ώρες
321 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ22 ΕΕΕΕΚ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 25 ώρες
322 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ29 ENIAIO ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ  ΛΑΜΙΑΣ – 25 ώρες
323 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – 25 ώρες

Απάντηση