ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καταγραφή κυψελών που είναι έτοιμες για διαχείμανση

Καλούνται όλοι οι μελισσοκόμοι που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα να καθορίσουν τον αριθμό των κυψελών τους που είναι έτοιμες για διαχείμανση .Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 31/12/2016 σχετικό έντυπο αίτησης που μπορούν να προμηθεύονται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας.  Η αίτηση- δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους και αποτελεί επιπλέον προϋπόθεση για την ένταξη των Μελισσοκόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης μετακίνησης κυψελών (δράση3.2). Για περαιτέρω πληροφορίες κ. Τσαγγαλιδης Γεώργιος, Τμήμα Κτηνιατρικής /Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ημαθιας., τηλ. Επικοινωνίας:2331350133  φαξ:2331350136 και e-mail : tsagalidis.g@imathia.pkm.gov.gr

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

α/α

Κοσμάς Κουβακάς

Απάντηση